Chwilio'r wefan
English

Dewisiadau Cyfartal

Mae'r cyngor yn gwahodd rhieni a gofalwyr i gyflwyno tri dewis ar eu ffurflen gais.

Caiff ceisiadau a wneir yn unol a threfniadau'r cyngor eu bodloni ac eithrio lle byddai hyn yn niweidio addysg effeithlon neu ddefnydd adnoddau effeithlon, h.y. lle mae'r grwp blwyddyn dan sylw'n llawn.

Ystyrir pob dewis ar sail dewisiadau cyfartal.  Mae hyn yn golygu y bydd eich holl ddewisiadau'n cael eu hystyried, i ddechrau, heb gyfeirio at eich rhestr yn ol dewis.  Os gellir cynnig lle posibl i chi mewn mwy nag un o'ch dewisiadau, (h.y. am fod llai o geisiadau na lleoedd yn un o'ch dewisiadau neu am fod eich blaenoriaeth yn ddigon uchel ar gyfer ysgol lle mae mwy o geisiadau na lleoedd yn ol y meini prawf gorymgeisio cyhoeddedig, neu am fod yr ysgol yn derbyn yr un nifer o geisiadau a nifer y lleoedd sydd ar gael), bydd yr un cynnig am yr ysgol a restrwyd uchaf gennych ar eich ffurflen gais a chaiff yr holl ddewisiadau eraill eu tynnu'n ol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM