Chwilio'r wefan
English

Pryd Byddwn Ni'n Cysylltu a Chi?

Ar ol i chi gofrestru gyda Gwasanaeth Ceisiadau Derbyniadau Ar-lein Dinas a Sir Abertawe, cewch e-bost oddi wrthym yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Ar ol i chi gyflwyno'ch cais, cewch ail e-bost, y tro hwn yn cadarnhau bod eich cais wedi'i dderbyn.

Os ydych wedi cadarnhau, yn ystod y broses o wneud cais ar gyfer lle ym mlwyddyn 7, yr hoffech gael eich hysbysu am eich cynnig drwy e-bost, cewch e-bost ychwanegol oddi wrthym ar 1 Mawrth 2021 yn rhoi gwybod i chi am y cynnig a roddwyd i chi o ganlyniad i'ch cais.  Yn yr un modd, os ydych wedi cadarnhau, yn ystod y broses o wneud cais ar gyfer lle yn y Derbyn, yr hoffech gael eich hysbysu am eich cynnig drwy e-bost, cewch e-bost ychwanegol oddi wrthym ar 16 Ebrill 2021 yn rhoi gwybod i chi am y cynnig a roddwyd i chi o ganlyniad i'ch cais. 

Bydd yn rhaid i chi roi caniatad i ni ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost.  Caiff y cyfeiriad e-bost hwn ei ddefnyddio at ddibenion derbyn yn unig ac yn unol a diogelu data.  Os na rowch ganiatad, ni chewch eich cynnig drwy e-bost, ond gallwch weld eich cynnig ar-lein o hyd.  Nid oes cyfleuster i anfon e-byst 'unigol' yn nes ymlaen.  Bydd pob ymgeisydd hefyd yn derbyn llythyr cynnig, a anfonir drwy'r post ail ddosbarth, ar y dyddiad cyhoeddi cynigion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM