Chwilio'r wefan
English

Ymchwiliad ar y cyd i dorri coed yn Abertawe

Mae ymchwiliadau'n mynd rhagddynt yn Abertawe ar ôl i goeden 160 mlwydd oed a warchodwyd gael ei thorri heb ganiatâd.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae Cyngor Abertawe a Cyfoeth Naturiol Cymru'n ymchwilio ar y cyd i'r digwyddiad lle torrwyd y Gochwydden Enfawr a oedd ar dir ym Mhenllergaer, gerllaw safle sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer eiddo preswyl.

Ymwelodd swyddogion coed y cyngor â'r safle'n ddiweddar yn dilyn cwynion am y gwaith. Mae ymweliadau safle ychwanegol yn cael eu cynllunio'n awr i helpu gyda'r ymchwiliad i weld a gyflawnwyd trosedd a pha gamau gweithredu y gellir eu cymryd.

Mae adroddiadau am goed eraill yn cael eu torri wedi ysgogi CNC i ysgrifennu at ddatblygwr yr eiddo gan ofyn iddo beidio â thorri mwy o goed wrth iddyn nhw ymchwilio i'r cwynion.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd,  "Mae'r manylion rydym wedi'u derbyn ynghylch torri coed heb ganiatâd ger y safle datblygu wedi fy synnu'n fawr. Ymatebodd ein swyddogion i'r cwynion hyn ar unwaith.

"Rhoddwyd caniatâd cynllunio'n flaenorol i ddatblygu safle hen swyddfeydd y cyngor ym Mhenllergaer. Fodd bynnag, mae'r cwynion am dorri coed yn ymwneud â thir y tu allan i'r safle datblygu ac felly, ni chafwyd unrhyw fath o ganiatâd ar gyfer hyn.

"Mae dinistrio'r coed hyn yn rhywbeth rydym yn ei gymryd o ddifrif a byddwn ni â'n partneriaid, Cyfoeth Naturiol Cymru, yn edrych ar ba gamau gweithredu y gellir eu cymryd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM