Chwilio'r wefan
English

Strategaeth Hygyrchedd 2012-2015

Mae'r ddogfen hon yn nodi cynlluniau'r Awrdurdod i wella mynediad disgyblion anabl i ysgolion yn gynyddol.

Ochr yn ochr â'r Strategaeth Hygyrched, ac i'w darllen ar y cyd â hi, mae'r Awdurdod hefyd wedi llunio dogfen bartner hefyd: 'Cynlluniau Hygyrchedd - Arweiniad i Ysgolion', sy'n darparu arweiniad yr Awdurdod i ysgolion ar sut i lunio Cynlluniau Hygyrchedd ysgolion.

O ystyried natur flaengar y dasg, rhagwelir y bydd Cynllun Gweithredu'r Strategaeth Hygyrchedd yn cael ei ddiwygio a'i ddiweddaru'n rheolaidd, wrth barhau i adlewyrchu'r egwyddorion a'r cyfrifoldebau a nodwyd yn y strategaeth.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM