Chwilio'r wefan
English

Abertawe i elwa o fand eang ffeibr llawn o'r radd flaenaf

Bydd miloedd o gartrefi a busnesau yn Abertawe'n elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Openreach.

openreach SFF 1

Bydd technoleg a fydd yn briodol ar gyfer y dyfodol yn darparu dibynadwyedd i ddefnyddwyr cartref a busnes gan sicrhau cysylltedd am ddegawdau i ddod.

Heddiw (5 Rhagfyr) cyhoeddwyd mai'r ddinas fyddai'r lleoliad diweddaraf i elwa o raglen 'Ffeibr yn Gyntaf' Openreach, lle caiff ceblau ffeibr optig eu gosod o'r gyfnewidfa hyd at ddrysau ffrynt pobl. 

Mae rhwydwaith ffôn a band eang mwyaf y DU yn sicrhau bod technoleg newydd, fwy dibynadwy a chadarn ar gael i ddegau ar filoedd o gartrefi a busnesau ar draws y ddinas. Yr ardaloedd cyntaf i elwa fydd y rhai â chodau post SA1, SA2 ac SA5.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart,"Mae Abertawe'n ddinas uchelgais ac rydym am fod yn fagwrfa arloesedd.

"Bydd y buddsoddiad hwn gan Openreach yn Abertawe'n darparu'r cysylltedd rhyngrwyd gorau ac yn galluogi cwmnïau i fywiogi eu cyfleoedd busnes.

"Bydd cyflwyno band eang tra chyflym ledled y ddinas yn paratoi Abertawe at y dyfodol, yn darparu'r amodau iawn er mwyn i'n busnesau ffynnu ac yn cefnogi'n heconomi."

Meddai Arweinydd y Tŷ Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am yr agweddau digidol, Julie James, "Mae hyn yn newyddion gwych i Abertawe, gan y bydd y ddinas yn gallu elwa o rai o'r cyflymderau band eang cyflymaf sydd ar gael."

Mae'r cwmni Vortex o Abertawe yn cynhyrchu synwyryddion o bell y gellir eu defnyddio mewn sawl maes - yn amrywio o olrhain ansawdd aer i fannau parcio. Gan fod ganddynt gwsmeriaid ym mhob cwr o'r byd, mae cael cysylltedd band eang dibynadwy a chyflym yn hanfodol ar gyfer eu busnes.

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Vortex, Adrian Sutton, "Mae band eang tra chyflym yn ein galluogi i gystadlu â'r goreuon, cydweithio'n fyd-eang ac aros yn Abertawe."

Meddai Kim Mears, Rheolwr Gyfarwyddwr Openreach ar gyfer datblygiad isadeiledd strategol,"Mae gwneud Abertawe'n ddinas Ffeibr yn Gyntaf yn ategu nod a dyhead Dinas-ranbarth Bae Abertawe gan y byddwn yn rhoi'r isadeiledd digidol ar waith sy'n ofynnol ar gyfer twf economaidd a ffyniant y ddinas yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM