Chwilio'r wefan
English

Polisi a Strategaeth Cynhwysiad

Mae'n pennu ymrwymiad yr awdurdod addysg lleol (AALl) i egwyddorion addysg gynhwysol a'i rhoi ar waith ar draws gwasanaethau a gweithgareddau perthnasol, a'r blaenoriaethau strategol i gyflawni'r ymrwymiad hwn.

Polisi Cynhwysiad

Mae ein hegwyddorion cynhwysol yn llywio gwaith yr AALl yng nghyd-destun cefnogaeth Dinas a Sir Abertawe i Ddysgu Gydol Oes gan olygu y bydd y Gyfarwyddiaeth Addysg ac ysgolion yn:

 1. Datblygu diwylliannau, polisïau a gweithdrefnau i gefnogi cynhwysiad.
 2. Cydnabod ac yn hyrwyddo hawl pob plentyn a pherson ifanc i fynd i'r ysgol a chael cyfleoedd dysgu eraill.
 3. Datblygu cwricwlwm sy'n dathlu amrywiaeth.
 4. Lleihau eithriadau.
 5. Darparu gwasanaethau sy'n hygyrch i bawb.
 6. Gofyn cynnwys y gymuned yn effeithiol ac ar draws y swyddogaethau.

Strategaeth Cynhwysiad

Dylid darllen y strategaeth hon ar y cyd â Pholisi Cynhwysiad Cyfarwyddiaeth Addysg Dinas a Sir Abertawe sy'n nodi y bydd y Gyfarwyddiaeth Addysg yn:

 1. Datblygu diwylliannau, polisïau a gweithdrefnau i gefnogi cynhwysiad.
 2. Cydnabod ac yn hyrwyddo hawl pob plentyn a pherson ifanc i fynd i'r ysgol a chael cyfleoedd dysgu eraill.
 3. Datblygu cwricwlwm sy'n dathlu amrywiaeth.
 4. Lleihau eithriadau.
 5. Darparu gwasanaethau sy'n hygyrch i bawb.
 6. Gofyn cynnwys y gymuned yn effeithiol ac ar draws y swyddogaethau.

Mae'r Polisi Cynhwysiad hefyd yn pennu egwyddorion allweddol Dinas a Sir Abertawe ar gyfer cynhwysiad, yn ogystal â darparu fframwaith polisi a chyd-destun lleol Abertawe ar gyfer rhoi'r strategaeth hon ar waith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM