Chwilio'r wefan
English

Polisi a Strategaeth Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Yma cewch gopïau o bolisi a blaenoriaethau strategol AAA Dinas a Sir Abertawe.

Polisi AAA

Mae Dinas a Sir Abertawe'n falch o'i hanes wrth ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).  Nodwedd benodol o ddarpariaeth yr awdurdod yw nifer uchel y plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig a addysgir mewn ysgolion prif ffrwd.
Mae'r Polisi AAA i bawb, gan gynnwys egwyddorion addysg gynhwysol lle mae'r holl blant a phobl ifanc yn cael eu gwerthfawrogi'n gyfartal ac yn cael cyfleoedd i fwyafu eu potensial, gan ddarparu ar eu cyfer lle bynnag y bo modd, yn eu cymunedau eu hunain.


Strategaeth AAA

Mae'r ddogfen hon yn pennu blaenoriaethau strategol Dinas a Sir Abertawe sy'n ymwneud ag Anghenion Addysgol Arbennig Diwygiedig Gorffennaf 2012. 
Bydd fersiwn derfynol y strategaeth yn dod gyda Chynllun Gweithredu Strategaeth AAA, a fydd yn troi'r blaenoriaethau strategol a ddisgrifiwyd yn y testun yn fformat cynllun gweithredu â thargedau clir, meini prawf llwyddiant, amserlenni a chyfrifoldebau dyranedig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM