Chwilio'r wefan
English

Siopwyr yn elwa o Ffordd y Brenin glir ar gyfer y Nadolig

Mae masnachwyr canol dinas Abertawe yn annog siopwyr i fanteisio ar Ffordd y Brenin sy'n glir o waith ffordd.

Mae gan y lleoliad allweddol ardaloedd enfawr i gerddwyr yn unig gan fod gweithwyr adeiladu - sydd fwy na hanner ffordd trwy gynllun trawsnewid gwerth £12m Cyngor Abertawe - wedi cael gwared ar beiriannau trwm a'r rhan fwyaf o rwystrau ar gyfer tymor y Nadolig.

Mae mynediad yn ddiogel i'r holl ddefnyddwyr. 

Meddai Alison Bowden, perchennog Vogue Interiors ar Ffordd y Brenin, "Rydw i'n falch bod y gwaith ffordd wedi cael ei symud ar gyfer y tymor siopa Nadolig.

"Gallwch ein cyrraedd o'r meysydd parcio NCP mawr ar Stryd y Berllan a Ffordd y Brenin o fewn dwy neu dair munud ar droed felly mae'n hawdd i gerddwyr ein cyrraedd.

"Mae bysus sy'n dod i'r dref yn stopio gyferbyn â ni hefyd, o flaen Shaws The Drapers."

Meddai ei chydweithiwr o Vogue, Louise Parry, "Rydym ni wedi bod yn yr adeilad am 35 o flynyddoedd - ac mae'n dda cael cymdogion hirsefydlog ar y naill ochr, sef Specsavers a Gwesty'r Dragon.

"Mae hynny'n unig yn dangos pwysigrwydd Ffordd y Brenin i'r ddinas a dymunaf bob llwyddiant iddi yn y dyfodol."

Meddai Richard Jones o'r manwerthwr ffasiwn ar Ffordd y Brenin, Moda, "Mae gan fusnesau ar Ffordd y Brenin ac o'i chwmpas gymaint i'w gynnig ac rwy'n falch y bydd y brif ffordd hon yn gwbl hygyrch o ddiwedd mis Tachwedd i'r flwyddyn newydd.

"Rydw i'n gyffrous am ddyfodol ardal Ffordd y Brenin, gyda chanolbwynt newydd, gwell ar gyfer cerddwyr, ac er fy mod i'n deall bod y gwaith ffordd yn hanfodol mae'n dda bod yr ardal yn glir ar gyfer y Nadolig."

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Gallwch fod yn hollol siŵr: Mae Abertawe ar agor ar gyfer y Nadolig!"

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe (RGB), sy'n cynrychioli mwy na 870 o fusnesau, "Bydd siopwyr a masnachwyr yn falch o gael Ffordd y Brenin heb waith ffordd ar gyfer y rhan bwysig hon o'r flwyddyn." 

Mae Ffordd y Brenin yn cael ei thrawsnewid yn barc dinas, gan gynnwys ardaloedd cyhoeddus newydd, parcdir wedi'i dirlunio a llwybrau beicio. O'r flwyddyn nesaf ymlaen bydd ffordd gerbydau ddwyffordd a llwybrau estynedig i gerddwyr.

Gohiriwyd gwaith ffordd ar Ffordd y Brenin tan 6 Ionawr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM