Chwilio'r wefan
English

Dyfodol disglair wedi'i gynllunio ar gyfer atyniad yn Abertawe

Mae Plantasia, un o atyniadau poblogaidd Abertawe, ar fin croesawu dyfodol disglair.

Plantasia External

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu adnewyddu'r lleoliad sy'n gartref i blanhigion ac anifeiliaid trofannol drwy ddatblygu partneriaeth newydd â'r gweithredwr atyniadau a hamdden arbenigol, Parkwood Leisure.

Byddai buddsoddiad gwerth £1.1 miliwn yn helpu Parkwood i ddarparu atyniad arloesol ac unigryw sy'n canolbwyntio ar fywyd yn y goedwig law.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,  "Mae'n adeg gyffrous i Plantasia ac i'r rheiny sy'n mwynhau ymweld â'r lleoliad.

"Rydym am adnewyddu'r lleoliad er mwyn cynnig profiad y mae'n rhaid i bawb ei weld sy'n llawn hwyl, sydd o safon, sy'n ddifyr ac sy'n addysgol.

"Byddai nodweddion newydd yn cynnwys pontydd a wnaed gan ddefnyddio rhaffau, caban coed, rhaeadr ryngweithiol ac effeithiau sain a rhyngweithiol y gallwch ymgolli ynddynt. Byddai caffi gwell hefyd.

"Byddai ein partneriaeth gynlluniedig â Parkwood - arbenigwr atyniadau a hamdden sefydledig ag enw da - yn golygu dyfodol cadarn ar gyfer y cyfleuster, a chyfleoedd newydd i'r miloedd o bobl sy'n ymweld â Plantasia. Byddai'n golygu costau llai i'r cyngor dros gyfnod y contract; mae hyn yn hanfodol gan fod ein cyllid gan lywodraeth ganolog wedi lleihau'n sylweddol.

Byddai Parkwood yn rheoli'r cyfleuster ym Mharc Tawe ar gontract 15 mlynedd; byddai staff y cyngor bellach yn gweithio i Parkwood yn ôl amodau a thelerau cyfwerth.

Byddai ailwampio'r cyfleuster yn golygu y byddai angen cau'r cyfleuster am gyfnod byr yn ystod y flwyddyn newydd.

Bydd Cabinet y cyngor yn cwrdd ar 20 Rhagfyr i gytuno ar y buddsoddiad gwerth £1.1 miliwn.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM