Chwilio'r wefan
English

Gweini Hwyl yr Ŵyl yn Neuadd Brangwyn i bobl mewn angen

Daeth Abertawe ynghyd i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig.

TogetherAtXmas18

Roedd y digwyddiad Gyda'n Gilydd dros y Nadolig a drefnwyd gan JR Events and Catering, gyda chymorth gan Gyngor Abertawe, yn Neuadd Brangwyn heddiw yn cynnwys cinio Nadolig dau gwrs am ddim i bobl ddiamddiffyn, ynysig neu ddigartref yn Abertawe.

Mae'r gwasanaethau am ddim, a ddarperir gan fusnesau lleol, yn cynnwys torrwr gwallt a mannau gwybodaeth am gymorth tai. Roedd gwybodaeth am gynlluniau cyflogaeth a chyngor ar les a budd-daliadau ar gael.

Meddai Jessica Rice, Cyfarwyddwr JR Events and Catering, "Gwnaethom ni bob ymdrech i sicrhau bod digwyddiad eleni hyd yn oed yn well na'r llynedd."

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Mae trechu digartrefedd yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i ni fel Awdurdod Lleol. Mae llawer iawn o waith yn cael ei gwneud er mwyn atal pobl rhag bod yn ddigartref yn ein cymunedau."

Meddai'r Cyng Mary Sherwood, Aelod y Cabinet dros Gymunedau Gwell, "Mae cefnogi preswylwyr sy'n wynebu digartrefedd yn flaenoriaeth allweddol i'r cyngor."

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM