Chwilio'r wefan
English

Dyfodol disglair yn yr arfaeth i Plantasia

Mae Plantasia, un o atyniadau poblogaidd Abertawe, ar fin croesawu dyfodol disglair.

Plantasia

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu adnewyddu'r atyniad sy'n gartref i blanhigion ac anifeiliaid trofannol drwy ddatblygu partneriaeth newydd â'r gweithredwr atyniadau a hamdden arbenigol, Parkwood Leisure.

Gobeithir y bydd buddsoddiad gwerth £1.1m yn helpu Parkwood i ddarparu lleoliad blaengar ac unigryw sy'n canolbwyntio ar fywyd mewn coedwig law.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n adeg gyffrous i Plantasia ac i'r rheiny sy'n mwynhau ymweld â'r lleoliad.

"Byddai ein partneriaeth gynlluniedig â Parkwood - arbenigwr atyniadau a hamdden sefydledig ag enw da - yn golygu dyfodol cadarn ar gyfer y cyfleuster, a chyfleoedd newydd i'r miloedd o bobl sy'n ymweld â Plantasia. Byddai'n golygu costau llai i'r cyngor dros gyfnod y contract; mae hyn yn hanfodol gan fod ein cyllid gan lywodraeth ganolog wedi lleihau'n sylweddol." 

Byddai cwsmeriaid allweddol yn cynnwys teuluoedd â phlant dan 10 oed, ysgolion a grwpiau. Byddai Plantasia ar gael ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, masnachol a busnes.

Byddai Parkwood yn rheoli'r cyfleuster ym Mharc Tawe ar gontract 15 mlynedd; byddai staff y cyngor bellach yn gweithio i Parkwood yn ôl amodau a thelerau cyfwerth.

Byddai ailwampio'r cyfleuster yn golygu y byddai angen ei gau am gyfnod byr yn ystod y flwyddyn newydd.

Cyfarfu Cabinet y cyngor heddiw a chytunwyd ar y buddsoddiad gwerth £1.1m.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM