Chwilio'r wefan
English

Cyrsiau am ddim i helpu pobl i wneud y mwyaf o we-ddyfeisiau

Bydd cyfle i'r rheiny sydd wedi derbyn dyfeisiau megis tabledi android, iPads a chyfrifiaduron fel anrhegion Nadolig y mae angen help arnynt wrth ddysgu sut i wneud y mwyaf ohonynt drwy ymuno ag un o'r cyrsiau am ddim ym mis Ionawr a mis Chwefror a gynhelir gan Gyngor Abertawe.

Online_killay

Yn ystod 2018 mae cannoedd o bobl wedi rhoi cynnig ar ddarganfod manteision y we am y tro cyntaf gyda chymorth cyrsiau am ddim Dewch Ar-lein Abertawe.

Er bod y we'n rhan bob dydd o fywydau'r mwyafrif o drigolion yn Abertawe, mae dal i fod miloedd o bobl nad ydynt ar-lein sy'n colli'r cyfle i gael bargeinion rhad o ran gwyliau a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu.

Mae 15 o gyrsiau newydd i ddechreuwyr ar gael ym mis Ionawr mewn nifer o leoliadau ar draws y ddinas a bydd 15 o gyrsiau ychwanegol yn dechrau ym mis Chwefror. Mae pob cwrs am ddim ac yn para am bum sesiwn.

Mae adborth o sesiynau hyd yn hyn yn dangos bod dros 90% o gyfranogwyr yn bwriadu defnyddio'r we i gael mynediad at hobïau a diddordebau a'u datblygu, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu a chael mynediad at wasanaethau'r cyngor, gyda llawer mwy yn awyddus i ddefnyddio'u sgiliau newydd i fanteisio ar gynigion ar-lein.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'ch llyfrgell leol neu gallwch gadw lle drwy ffonio'r gwasanaeth Dysgu Gydol Oes ar 01792 470171. Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/dewcharleinabertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM