Chwilio'r wefan
English

Gostyngiad elusennol Trethi Busnes

Cymorth i elusennau a sefydliadau nid er elw eraill.

Cymorth Elusennol

Gall elusennau cofrestredig a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) cofrestredig wneud cais am gymorth elusennol. Os oes hawl gan eich elusen i'r cymorth hwn, cewch ostyngiad 80% gorfodol ar eich bil trethi.

Hefyd, mae gan y cyngor y disgresiwn i dalu tuag at yr 20% sy'n weddill o'ch bil trethi gyda chymorth trethi dewisol.

Cymorth Trethi Dewisol

Caiff sefydliadau nid er elw wneud cais am gymorth trethi dewisol a chael cymorth hyd at 100% ar eu bil trethi. Bydd lefel y cymorth a roddir yn dibynnu ar fath eich sefydliad.

Y math o sefydliadau a gaiff elwa ar hyn yw:

  • Clybiau a meysydd chwaraeon amatur
  • Canolfannau a neuaddau cymunedol
  • Canolfannau cymunedol lles ac addysgol
  • Sefydliadau ieuenctid
  • Grwpiau celfyddydau, cerddoriaeth, crefyddol, dyngarol

PDF Document Cymorth Trethi Dewisol i Elusennau a Sefydliadau Eraill Polisïau Cymeradwy (PDF, 16KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Sut mae clybiau chwaraeon yn gwneud cais am gymorth trethi elusennol?

Lawrlwythwch y,  PDF Document Cais am Ryddhad Ardrethi Busnes ar gyfer Sefydliadau Chwaraeon (PDF, 380KB)Yn agor mewn ffenest newydd ei llenwi a'i dychwelyd at: Adran Gwasanaethau Ariannol, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Sut mae elusennau'n gwneud cais am gymorth trethi elusennol?

Lawrlwythwch y PDF Document Cais am Ryddhad Ardrethi Busnes ar gyfer Elusennau (PDF, 417KB)Yn agor mewn ffenest newydd, ei llenwi a'i dychwelyd at: Adran Gwasanaethau Ariannol, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer elusennau ac yn cynnwys cymorth elusennol gorfodol a dewisol.

Beth i'w anfon atom i gefnogi'ch cais am gymorth

Beth bynnag yw math eich sefydliad, pan anfonwch eich ffurflen gais atom, mae'n rhaid i chi gynnwys:

  • Copi o weithred yr ymddiriedolaeth neu brint o gyfansoddiad ysgrifenedig y sefydliad
  • Copi o'r cyfrifon diweddaraf oni bai eu bod ar gael ar-lein
  • Datganiad o fanylion y gweithgarwch a'r gwaith a wneir yn yr adeilad
Wedi'i bweru gan GOSS iCM