Chwilio'r wefan
English

Addysg yn Abertawe - Ysgol Gymraeg neu Saesneg?

Mae Dinas a Sir Abertawe yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae ysgolion Cymraeg ac ysgolion Saesneg i'w cael yn Abertawe. Ceir hefyd ysgolion cynradd ac uwchradd Catholig ac un ysgol gynradd yr Eglwys yng Nghymru. Mae'r ysgolion crefyddol yn addysgu drwy gyfrwng y Saesneg ac yn cynnig dimensiwn Cristnogol ychwanegol i'w darpariaeth.

Ceir darpariaeth feithrin ym mhob ysgol gynradd.

Ym mhob ysgol Saesneg, cynhelir gwersi trwy gyfrwng y Saesneg. Caiff y Gymraeg ei dysgu fel ail iaith a chaiff dwyieithrwydd ei hybu a'i annog.

Mae ysgolion Cymraeg Abertawe yn addysgu drwy 'drochi' sy'n golygu bod y plant yn derbyn eu holl wersi trwy gyfrwng y Gymraeg nes eu bod yn dechrau Blwyddyn 3. Wedi hynny maent yn dysgu Saesneg fel pwnc hefyd. Erbyn iddynt adael ysgol gynradd Gymraeg, dylai'r holl blant fod yn ddwyieithog - yn rhugl yn y ddwy iaith. Mae addysg Gymraeg ar gael i blant sy'n siarad Cymraeg a phlant di-Gymraeg.

Ceir dwy Ysgolion Uwchradd Cymraeg. Bydd pob disgybl sy'n mynychu Ysgolion Cynradd Cymraeg yn cael cyfle i fynd ymlaen i ysgol uwchradd Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymraeg, ewch i www.comisiynyddygymraeg.cymru/cymraeg

Wedi'i bweru gan GOSS iCM