Chwilio'r wefan
English

Trefniadau Derbyn - Ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol

Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

Ysgol Christchurch yr Eglwys yng Nghymru - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Mae Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru Christchurch yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed.

Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Caiff Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.

Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Caiff Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.

Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Caiff Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.

Ysgol Gynradd Gatholig Illtyd Sant - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Ysgol Gynradd Gatholig yn Esgobaeth Mynyw yw Illtud Sant a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol Abertawe.

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan - Trefniadau Derbyn 2021/2022

Dylid anfon ceisiadau trwy system ar-lein yr Awdurdod Lleol erbyn y dyddiad a nodir gan yr Awdurdod Lleol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM