Chwilio'r wefan
English
calculator

Cyfrifianellau Budd-daliadau

Defnyddiwch amcangyfrif o fudd-daliadau annibynnol i ganfod yr hyn y gallech fod yn gymwys i'w gael.

Cyfrifianellau Budd-daliadau

 

Defnyddiwch gyfrifiannell annibynnol i ganfod y canlynol:

 • Pa fudd-daliadau y gallech eu derbyn
 • Sut i hawlio
 • Sut yr effeithir ar eich budd-daliadau os ydych yn dechrau gweithio

 

https://www.entitledto.co.uk/

https://benefits-calculator.turn2us.org.uk/

 

Bydd angen gwybodaeth gywir arnoch am y canlynol:

 • cynilion
 • incwm, gan gynnwys partneriaid (o slipiau cyflog er enghraifft)
 • budd-daliadau a phensiynau presennol (gan gynnwys unrhyw un sy'n byw gyda chi)
 • treuliau (megis rhent, morgais, taliadau gofal plant)
 • bil treth y cyngor

Ni allwch ddefnyddio'r cyfrifianellau os ydych yn iau na 18 oed, ac ni fyddant yn rhoi canlyniadau cywir os ydych yn un o'r canlynol:

 • carcharor
 • myfyriwr
 • ddim yn ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig
 • ar streic
 • yn byw y tu allan i'r DU
 • yn byw'n barhaol mewn gofal preswyl neu gartref nyrsio

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM