Chwilio'r wefan
English

Arbenigwr celf rhyngwladol i gymryd yr awenau yn y Glynn Vivian

Yr arbenigwr celfyddydau clodwiw, Karen MacKinnon, yw curadur newydd oriel gelf glodfawr y Glynn Vivan yn Abertawe.

KarenMacKinnon

Mae'n ymuno â lleoliad Cyngor Abertawe yng nghanol y ddinas ar ôl gadael ei rôl fel cyfarwyddwr a churadur y corff celfyddydau cyfoes a gydnabyddir yn rhyngwladol,Artes Mundi.

Mae Karen, a fu'n gweithio'n flaenorol yn y Glynn Vivian, yn cymryd lle Jenni Spencer-Davies sydd wedi ymddeol.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym wrth ein bodd o gael curadur o safon Karen yn arwain y Glynn Vivian.

"Mae'r oriel yn lleoliad celf pwysig ar gyfer ein dinas a Chymru; mae'r ddwy yn llawn cyfle a photensial creadigol.

"Mae'r cyfnod hwn yn un heriol i'r sector cyhoeddus a'r celfyddydau ond does dim amheuaeth gennyf y bydd y Glynn Vivian yn ffynnu dan arweiniad Karen.

"Bydd ei harbenigedd hithau ar y cyd ag arbenigedd ei thîm a'r oriel yn fuddiol i'r sector diwylliannol a chelfyddydol ehangach yn yr ardal, yn ogystal â holl breswylwyr Abertawe ac ymwelwyr â'r ddinas.

"Rydym yn diolch i Jenni Spencer-Davies am ei gwaith yn y Glynn Vivian ac yn dymuno'n dda iddi yn ei hymddeoliad."

Meddai Karen MacKinnon, "Rwyf wrth fy modd yn dychwelyd i Abertawe ac Oriel Gelf Glynn Vivian.

"Rwy'n edrych ymlaen at barhau â gwaith rhagorol y curadur sydd wedi ymddeol, Jenni Spencer-Davies, a'r tîm cyfan.

"Gan weithio'n agos gyda chydweithwyr yng Nghyngor Abertawe a'r rhwydweithiau diwylliannol ehangach, Cyngor Celfyddydau Cymru a chymunedau a thrigolion lleol amrywiol, gallwn archwilio ymhellach sut mae celf yn cwestiynu, yn ysbrydoli, yn cysylltu ac yn trawsnewid ein bywydau - a sut mae'r pethau y mae'n eu dysgu i ni yn berthnasol ac yn ddefnyddiol y tu hwnt i furiau'r oriel."

Mae Karen MacKinnon wedi mwynhau gyrfa 25 mlynedd fel cyfarwyddwr celf a churadur. Mae wedi dod ag artistiaid, arddangosfeydd a digwyddiadau o bwys i Gymru.

Bu'n gweithio yng Nghymru fel curadur rhyngwladol o ddiwedd y 1990au i 2013. Roedd hyn yn cynnwys rolau yn y Glynn Vivan a'r Chapter, Caerdydd. 

Bu'n trefnu ac yn curadu arddangosfeydd ac yn gweithio gydag ymarferwyr y mae eu gwaith yn cynnwys y gymdeithas yn ogystal â'r rhai y mae eu gwaith i'w weld mewn orielau. Mae llwyddiannau'n cynnwys curadu arddangosfa yn nigwyddiad nodedig Biennale Fenis.

Daeth yn gyfarwyddwr Artes Mundi ym mis Gorffennaf 2013. Ers hynny, mae wedi gosod y sefydliad annibynnol o Gaerdydd ar y llwyfan byd-eang, gan gyflwyno arddangosfeydd o'r safon uchaf yn ogystal â gwobr gelf fwyaf y DU.

Mae Karen yn cynrychioli'r sector celf yn rheolaidd mewn cynadleddau, fforymau ac ar bwyllgorau, gan gyfrannu at gyhoeddiadau a strategaethau i godi proffil doniau diwylliannol Cymru gartref a thramor.

Mae'n aelod o sawl pwyllgor ar gyfer y celfyddydau ac mae'n cynghori Cyngor Prydeinig Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ar gyfranogaeth Cymru yn Biennale Fenis. Mae hi'n aelod o'r pwyllgor llywio ar gyfer y rhaglen Plus Tate.

I gydnabod ei chyflawniadau a'i hymroddiad, dyfarnwyd statws Athro Arfer iddi'n ddiweddar gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Bydd Karen MacKinnon yn cymryd yr awenau yn y Glynn Vivian ar 1 Ebrill. 

Mwy: www.abertawe.gov.uk/glynnvivian

Llun: Karen MacKinnon, curadur newydd Oriel Gelf Glynn Vivian.

 

Nodyn i'r golygyddion

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian, a adeiladwyd ym 1911, yn ffynnu ar ôl iddi ailagor ym mis Hydref 2016 yn dilyn ailddatblygiad gwerth miliynau o bunnoedd.

Fe'i hariennir a'i cynhelir gan Gyngor Abertawe, gyda chyllid partneriaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel aelod o Bortffolio Celfyddydau Cymru. Mae'n rhan o gynllun Plus Tate, partneriaeth genedlaethol sy'n cysylltu celf, ymwelwyr a phobl o gwmpas y DU, ac sy'n dod a'r arddangosfeydd gorau o gasgliad y Tate i Gymru bob blwyddyn.

Mae'r oriel yn cynnal oddeutu 500 o ddigwyddiadau'r flwyddyn, gan gynnwys rhagarddangosfeydd, gweithdai, sgyrsiau, teithiau tywys, ffilmiau a digwyddiadau gyda'r hwyr. Mae rhaglen ddysgu reolaidd ar gyfer sefydliadau lleol sy'n cwrdd yn rheolaidd yn yr oriel.

Mae'n cynnal arddangosfeydd, arddangosfeydd o'r casgliad a gweithgareddau dysgu, ac yn gweithio gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Bydd atyniadau mawr eleni'n cynnwys arddangosfa bwysig yn yr haf mewn cydweithrediad â'r oriel fyd-enwog yn Llundain, Oriel Hayward, ac Abertawe Agored, digwyddiad blynyddol sy'n rhoi sylw i ddoniau lleol.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM