Chwilio'r wefan
English

Hwb ariannol enfawr i drawsnewid Camlas Tawe

Cadarnhawyd cyllid gwerth dros £320,000 i adfywio camlas hanesyddol Tawe i fod yn gyrchfan pwysig i ymwelwyr.

SwanseaCanal

Sicrhawyd cyllid o'r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (CDCG) gan Glandŵr Cymru - yr elusen sy'n gofalu am y gamlas, ynghyd â Chymdeithas Camlas Tawe a  chyda chefnogaeth Cyngor Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,"Roeddem wrth ein bodd i helpu Glandŵr Cymru gyda'r cais hwn am gyllid.

"Mae gwaith adnewyddu sylweddol yn cael ei wneud yn Abertawe ar hyn o bryd - a bydd gan brosiectau fel gwneud Camlas Tawe'n fwy hygyrch rôl bwysig i'w chwarae yn llwyddiant yr ardal yn y dyfodol."

Yn ganolog i'r prosiect fydd carthu bron i filltir o'r gamlas, rhwng Parc Coed Gwilym yng Nghlydach a Threbannws, sydd i ddechrau'r hydref hwn.

Ariennir y CDCG trwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM