Chwilio'r wefan
English

Cynllun i uwchraddio darn ysblennydd o Lwybr Arfordir Cymru

Caiff darn o un o'r llwybrau cerdded gorau yng Nghymru ei uwchraddio erbyn yr haf er mwyn gwneud gogoniant Gŵyr yn fwy hygyrch byth.

Caswell Bay

O ganlyniad i grant gan Lywodraeth Cymru, bydd Cyngor Abertawe'n uwchraddio darn o Lwybr Arfordir Cymru rhwng Bae Langland a Bae Caswell.

Ar ôl i'r gwaith orffen, bydd hi'n haws i deuluoedd, hyd yn oed y rhai sydd â chadeiriau gwthio a phramiau, fwynhau rhai o'r golygfeydd glan môr gorau yng Nghymru.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod y prosiect yn rhan o gynllun parhaus y cyngor dros y naw mlynedd diwethaf i wella llwybr yr arfordir rhwng y Mwmbwls a Bae Caswell.

Meddai, "Efallai nad ydw i'n gwbl ddiduedd ond yn fy marn i rhan Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru yw'r rhan orau heb os. Mae'n un o brif atyniadau Abertawe ac yn denu cannoedd ar filoedd o ymwelwyr i'w amgylchedd newidiol bob blwyddyn.

"Bydd y gwaith yn effeithio ar ddarn 500 metr o hyd o lwybr yr arfordir, i'r gorllewin o Fae Langland tuag at Caswell.

"Bydd gan y llwybr newydd arwyneb gwrth-lithr ehangach a chaiff ei osod i osgoi mannau sydd wedi'u peryglu gan erydiad. Drwy gael gwared â rhai grisiau, bydd yn haws i deuluoedd â phlant bach a phobl anabl i fwynhau'r llwybr hefyd."

Meddai, "Mae diwydiant twristiaeth Abertawe'n creu gwerth £417 miliwn o incwm y flwyddyn i fusnesau lleol ac yn cyflogi dros 5,000 o bobl. Mae llwybr yr arfordir yn allweddol i'r llwyddiant hwnnw, felly mae'n newyddion gwych fod y gwelliannau hyn yn mynd rhagddynt."

Disgwylir i'r gwaith ddechrau yn gynnar ym mis Chwefror a bydd llwybr yr arfordir ar gau tan ddiwedd mis Mawrth er mwyn gorffen y gwaith cyn gynted â phosib.

Am fwy o wybodaeth am Lwybr Arfordir Cymru, a'i ddarn eiconig 50km o hyd o gwmpas AoHNE Gŵyr, ewch i www.llwybrarfordircymru.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM