Chwilio'r wefan
English

Gwledd i'r rheiny sy'n dwlu ar gerddoriaeth fyw ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd y rheiny a fydd yn dathlu Dydd Miwsig Cymru ar draws y wlad ddydd Gwener (8 Chwefror) yn cael cyfle arall i fwynhau cerddoriaeth fyw bythefnos ar ôl y digwyddiad.

Croeso Swansea

Mae cerddoriaeth Gymraeg fyw yn rhan allweddol o ddigwyddiad Croeso canol dinas Abertawe yn Sgwâr y Castell ar 1 a 2 Mawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd bandiau Cymraeg sydd eisoes wedi'u trefnu ar gyfer Croeso yn darparu cymysgedd o gerddoriaeth werin fodern, bandiau pres, cerddoriaeth gorawl a chantorion teyrnged.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Croeso yn addo bod yn ddigwyddiad gwych yn llawn cerddoriaeth, lliw, arddangosiadau coginio byw a gweithgareddau Cymraeg.

"Dylai'r rheiny sy'n dwlu ar Ddydd Miwsig Cymru wneud nodyn yn eu dyddiaduron ar gyfer y gyfres hon o ddigwyddiadau byw ardderchog."

Bydd digwyddiad Croeso yn cynnwys perfformwyr Cymraeg megis Ragsy a Brigyn ynghyd ag Arwel Lloyd, y canwr a'r cyfansoddwr sydd hefyd yn gyd-ysgrifennydd ac yn gitarydd ym mand Al Lewis. Mae rhai wedi perfformio yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd, yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ac mewn gwyliau Cymraeg eraill.

Hefyd yn perfformio bydd y perfformiwr teyrnged ardderchog Robb Dee, gyda 'The Tom Jones Experience'. Gyda 40 mlynedd o brofiad perfformio, mae Robb wedi ymddangos ar y teledu gyda Bradley Walsh, Peter Andre a Jason Manford.

Bydd cerddoriaeth hefyd gan Fand Tref Casllwchwr, Côr Tenovous, y delynores o Gymru, Molly Yospa, a hyd yn oed fflachgriw ar y prynhawn dydd Sadwrn.

Ni fydd y gerddoriaeth yn dod i ben ar derfyn dydd 'chwaith gan y bydd bariau a bwytai lleol yn parhau gyda'r dathlu yn y nos gydag adloniant wedi'i drefnu gan Hwb Cerddoriaeth Abertawe. Bydd digwyddiadau cerddoriaeth am ddim ynghyd â chynigion bwyd a diod.

Ymunwch yn y dathliad deuddydd llawn cerddoriaeth ac adloniant i deuluoedd yng nghanol y ddinas y mis Mawrth hwn. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.joiobaeabertawe.com/croeso

Wedi'i bweru gan GOSS iCM