Chwilio'r wefan
English

Cam mawr ymlaen ar gyfer safle treftadaeth Abertawe

Mae cynlluniau i adfywio un o hen gadarnleoedd diwydiannol Abertawe wedi cymryd cam mawr ymlaen.

PenderynFuture

Rhoddwyd caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd cynllunio i gynllun mawr i ymestyn distyllfa Penderyn i ran o safle Gwaith Copr Hafod-Morfa hanesyddol Abertawe.

Mae'r cynlluniau ar gyfer y safle nas defnyddir, gyferbyn â Stadiwm Liberty, yn cynnwys:

  • canolfan ymwelwyr newydd
  • creu distyllfa
  • storfa casgenni newydd
  • rhodfa newydd â tho
  • tirlunio
  • 60 o leoedd parcio.

Bydd y trawsnewid yn cynnwys taith profi wisgi Penderyn a fyddai hefyd yn addysgu pobl am hanes cyfoethog y safle ac a allai ddenu mwy na 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

Cymeradwywyd y ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd cynllunio bellach fel rhan o brosesau ffurfiol. Bwriad Penderyn yw agor yno yn 2022.

Mae'r cynllun, sydd wedi'i ddylunio gan GWP Architecture, yn rhan o gais llwyddiannus gan y cyngor i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am grant gwerth £3.75 miliwn ar gyfer y gwaith.

Gweithiodd y cyngor gyda phartneriaid - gan gynnwys Penderyn a Phrifysgol Abertawe - i greu'r cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Cyhoeddwyd y llwyddiant yn gyhoeddus ym mis Tachwedd.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd y cynllun cyffrous hwn yn creu swyddi, yn denu ymwelwyr ac yn rhoi hwb i'r gwaith parhaus i adfywio coridor afon Tawe. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n helpu i wneud hyn yn bosib."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am fwyhau potensial afon Tawe i ddatblygu tai, teithiau cerdded, bwytai, gweithgareddau ar y dŵr, safleoedd glanio a theithiau ar long rhwng canol y ddinas a Stadiwm Liberty."

Meddai Nigel Short, perchennog Penderyn, "Mae'r cynlluniau'n gyffrous i ni fel busnes ac i Abertawe fel cymuned, gyda chynlluniau mawr ar gyfer ei ffyniant yn y dyfodol."

Meddai'r Athro John Spurr o Brifysgol Abertawe, "Mae'r caniatâd cynllunio'n newyddion da. Mae hwn yn gynllun cyffrous sy'n dangos sut mae ymchwil gan Brifysgol Abertawe'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn ein dinas."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM