Chwilio'r wefan
English

Disgyblion wedi'u henwebu ar gyfer gwobr am ymgyrch gwrth-fwlio

Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yn Abertawe'n gwybod bod wyneb cyfeillgar i droi ato bob amser os byddan nhw neu ddisgybl arall yn cael ei fwlio.

Bishop_Vaughan_TEN

Mae grŵp o lysgenhadon myfyrwyr o flwyddyn 10 yn Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan wedi gweithio gyda staff er mwyn sefydlu grŵp cefnogi a arweinir gan ddisgyblion o'r enw TEN (This Ends Now), sy'n bodoli er mwyn helpu pobl ifanc os bydd ei angen arnynt.

Sefydlwyd ardal dawel ddynodedig o fewn yr ysgol i'w defnyddio yn ystod amserau egwyl ac amser cinio ac fe'i rheolir gan aelodau o'r grŵp cefnogi a chan staff yr ysgol er mwyn cydnabod mai adrodd am fwlio yw'r rhan anoddaf o'r broses ar adegau.

Mae'r fenter wedi bod yn llwyddiannus iawn, ac mae'n un o nifer o fentrau gwrth-fwlio y mae TEN wedi eu cyflwyno sydd wedi arwain at enwebu disgyblion am wobr genedlaethol o ganlyniad.

Enwebwyd TEN gan Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg am wobr Trechu Trosedd genedlaethol er mwyn cydnabod ymdrechion y fenter i gefnogi ymgyrch gwrth-fwlio Abertawe Mwy Diogel.

Meddai'r Pennaeth dros dro, Emma Pole, "Dyma esiampl ardderchog sy'n dangos y disgyblion yn cefnogi neges gwrth-fwlio'r ysgol a'r ethos cristnogol catholig yn weithredol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM