Chwilio'r wefan
English

Gallai gwaith ar ysgol newydd ddechrau'r haf hwn

Gallai gwaith i adleoli a gwella maes chwarae sydd eisoes yn bodoli mewn parc yng Ngorseinon ddechrau yn ystod yr haf cyn adeiladu adeiladau ysgol newydd mawr eu hangen ar gyfer mwy na 300 o ddisgyblion ysgol gynradd

Gorseinon logo

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe gymeradwyo cyllideb ddiwygiedig ar gyfer y cartref newydd sbon o'r radd flaenaf i Ysgol Gynradd Gorseinon fel y gall y prosiect ddechrau.

Ar hyn o bryd mae'r ysgol wedi'i lleoli ar ddau safle ac mae'r adeiladau Fictoraidd sydd eisoes yn bodoli mewn cyflwr gwael gyda namau difrifol. Maent yn parhau i waethygu er bod arian yn cael ei wario ar atgyweiriadau hanfodol.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio i'r ysgol newydd ar ddarn bach o dir ym Mharc y Werin, a ariennir ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru, ym mis Rhagfyr 2015.

Mae nifer o geisiadau am feysydd pentref wedi oedi'r gwaith adeiladu ond gan eu bod bellach wedi cael eu gwrthod, gall y gwaith ddechrau eleni yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet.

Byddai'r amserlen yn gweld y maes chwarae sydd eisoes yn bodoli ym Mharc y Werin yn cael ei wella a'i adleoli a rhoi mesurau gwella diogelwch ffyrdd a thraffig yn cael eu rhoi ar waith cyn i waith adeiladu ddechrau ar yr adeiladau ysgol newydd.

Mae'r buddsoddiad gwerth £6.9m hefyd yn cynnwys cae 3G ac ardal gemau amlddefnydd ar gyfer pob tywydd a fydd ar gael ar gyfer defnydd ehangach gan y gymuned y tu allan i oriau ysgol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM