Chwilio'r wefan
English

Dewiswyd prif gontractwr ar gyfer cynllun adfywio Abertawe gwerth £120m

Bydd un o'r contractwyr a berchir fwyaf yn y DU yn helpu i gyflwyno cynllun trawsnewid Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m.

Penodwyd Buckingham Group Contracting Ltd gan Gyngor Abertawe fel y prif gontractwr dan gytundeb gwasanaethau cyn adeiladu (PCSA). Dyfarnwyd y contract ar ôl proses dendro gystadleuol.

Bydd y trawsnewid yn dod ag arena dan do ddigidol â lle i 3,500 o bobl, parc arfordirol, plaza digidol, pont dirnod i gerddwyr, mannau parcio newydd a chartrefi newydd a safleoedd ar gyfer busnesau manwerthu, bwyd a diod.

Bydd y PCSA yn golygu bydd Buckingham Group - dros gyfnod o chwe mis o 18 Chwefror - yn ymgymryd â gwasanaethau cyn adeiladu megis cynlluniau manwl, costau a gwaith paratoi hanfodol ar y safle estynedig yng nghanol y ddinas.

Bydd y gwaith cychwynnol yn paratoi'r prosiect a'r safle ar gyfer y prif gam adeiladu y disgwylir iddo ddechrau ar ddiwedd haf eleni. Disgwylir i'r trawsnewid gael ei gwblhau yn 2021.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae gan Buckingham Group Contracting hanes ardderchog o gyflwyno cynlluniau proffil uchel mawr yn llwyddiannus.

"Mae cael cwmni o'r fath yn gweithio mewn cydweithrediad â ni'n ddatganiad arall o fwriad; bydd hwn yn gynllun trawsnewid o'r radd flaenaf a fydd yn gatalydd i sicrhau bod Abertawe'n ddinas arbennig yn yr 21ain ganrif."

Meddai Kevin Underwood, Rheolwr-gyfarwyddwr Buckingham Group Contracting, "Rydym yn falch iawn o gael ein dewis i weithio ar y cynllun hynod gyffrous hwn.

"Mae ein profiad o weithio ar brosiectau mawr yn golygu ein bod yn hyderus y byddwn yn cyflawni gwaith o safon."

Bydd gwaith cynnar ar faes parcio'r LC yn cynnwys cael gwared ar rai coed o amgylch safle maes parcio'r LC a lleihau nifer y lleoedd parcio dros dro.

O ystyried hyn, mae'r cyngor yn gweithio ar raglen bioamrywiaeth a glasu newydd gyda grŵp Swansea Trees ac ymddiriedolaeth Coed Cadw.

Bydd y strategaeth hon yn sicrhau bod llawer mwy o goed ar y safle nag sydd yno'n bresennol a bydd cymysgedd gwell o ran bioamrywiaeth pan fydd y cynllun wedi'i gwblhau.

LlunArweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, gyda Rheolwr-gyfarwyddwr Buckingham Group Contracting, Kevin Underwood, a rheolwr y prosiect, Tim Wood, yng nghanol safle Cam Un Abertawe Ganolog.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM