Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe (CCLLA)

Sefydlwyd Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe (y Gymdeithas) flynyddoedd maith yn ol.

Mae'r Gymdeithas yn cwrdd unwaith y tymor ac mae rhai aelodau'n gadeiryddion eu cyrff llywodraethu ond mae eraill yn gynrychiolwyr y llywodraethwyr. Ffocws y Gymdeithas yw gwybod y diweddaraf am anghenion llywodraethu ysgolion. Mae swyddogion yr awdurdod lleol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yng nghyfarfodydd y Gymdeithas ac weithiau gwahoddir siaradwyr gwadd i gyflwyno gwybodaeth i gynrychiolwyr y llywodraethwyr yn y cyfarfodydd.

Penodir swyddogion y Gymdeithas yn flynyddol ac mae pob un yn llywodraethwr ysgol profiadol. Gallwch gysylltu a'r swyddogion yn ddi-oed i drafod gwaith Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe os hoffai unrhyw lywodraethwr gael mwy o wybodaeth neu fynd i gyfarfod y Gymdeithas.

PDF Document Cyfansoddiad y Gymdeithas (PDF, 155KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os hoffai unrhyw un wybod mwy am ddod yn llywodraethwr ysgol mewn ysgol yn Abertawe, gellir cysylltu a'r Yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr

Manylion Cymdeithas Cyrff Llywodraethu Abertawe

EnwSwyddLlywodraethwr yn:
Mr Jeff BowenCadeirydd

Ysgol Gyfun Penyrheol

Ysgol Gynradd Casllwchwr

Mr John LeeIs-GadeiryddYsgol Gynradd Waun Wen
Mr John WinchesterTrysorydd

Ysgol Gynradd Pentrechwyth

Ysgol Gynradd Trallwn

Belinda HansfordYsgrifenydd

Ysgol Gynradd Crwys

Clerc y Gymdeithas

Karen Head
Adran Addysg
Canolfan Ddinesig
Abertawe
SA1 3SN

Ffon: 07884 126281

ERW

Mr Jeff Bowen yw cynrychiolydd llywodraethwyr Abertawe ar grwp llywodraethwyr Addysg drwy Weithio Rhanbarthol (ERW)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM