Chwilio'r wefan
English

Mathew y cerddor yn canu clodydd y cyfleoedd sydd ar gael yn y Tabernacl

Mae pobl o gymuned yn Abertawe yn dechrau rhoi bywyd newydd i un o'u lleoliadau hanesyddol mwyaf nodedig.

GuitarTabernacle180219

Ac mae'n fiwsig i glustiau swyddogion Cyngor Abertawe sy'n arwain cynllun adfywio ar gyfer y Tabernacl Treforys sy'n 147 oed.

Yn wir, un o'r bobl leol fydd yn gwneud defnydd da o'r capel enwog yw'r cerddor, Mathew Morgan o Dreforys. Mae'n bwriadu cynnal gwersi gitâr rheolaidd yno.

Dywedodd Mathew Morgan sy'n 34 oed, "Mae'r Tabernacl yn lleoliad gwych yng nghanol ein cymuned - rwy'n falch bod cynlluniau ar waith i'w adfywio.

"Byddaf yn cynnig gwersi gitâr clasurol o fis Mawrth a hoffwn ehangu hyn drwy gynnig hyfforddiant mewn amrywiaeth o offerynnau eraill yn y dyfodol agos."

Dywedodd swyddog y cyngor, Jacqualyn Box, sy'n gweithio fel arweinydd y prosiect yn y Tabernacl, "Mae'n wych bod Mathew ac eraill yn dechrau gwneud defnydd o'r adeilad hardd hwn."

Mae gweithgareddau newydd eraill sydd wedi'u cynnal yn y lleoliad ers lansio'r cynllun adfywio ym mis Hydref, yn cynnwys sioe ffilm, dosbarthiadau ioga ar eich eistedd wythnosol a sesiynau Cylch ti a fi wythnosol ar gyfer rhieni a phlant bach.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,"Mae'n galonogol gweld un o adeiladau enwocaf Abertawe'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd newydd a chreadigol."

Ariennir y cynllun adfywio - Tabernacl Treforys: Cynnal ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol - gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol fel rhan o'i Rhaglen Treftadaeth Gydnerth. Gwnaed grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn bosibl gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Rhagor o wybodaeth: Cysylltwch â Jacqualyn Box - e-bost Jacqualyn.Box@abertawe.gov.uk, ffôn 07827 307968.

Gwersi gitâr clasurol yn y Tabernacl Treforys: Nos Lun 7pm-8pm o 4 Mawrth; Dydd Iau 10am-11am o 7 Mawrth; Gellir cadw lle drwy ffonio Mathew Morgan ar 07713 387435; Y gost: £7.50 y sesiwn.

Llun: Y tiwtor gitâr, Mathew Morgan, yn y Tabernacl Treforys gyda swyddog Cyngor Abertawe, Jacqualyn Box, sy'n gweithio yn y lleoliad hanesyddol hwn.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM