Chwilio'r wefan
English

Gwaith ar bafiliwn Fictoraidd yn creu argraff ar bobl hŷn

Mae gwaith i wella pafiliwn Fictoraidd yng nghanol cymuned yn Abertawe wedi creu argraff ar fowlwyr rheolaidd.

Dyfatty_pavilion

Mae Tîm NEAT Cyngor Abertawe wedi trawsnewid golwg Pafiliwn Bowls Dinasyddion Hŷn Dyfaty ym Mharc Dyfaty.

Yn ogystal â chwynnu a thacluso'n gyffredinol, maent hefyd wedi bod yn paentio y tu allan i'r adeilad a'r meinciau.

Mae'r clwb wedi ysgrifennu at y tîm i ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

Mae'r llythyr yn nodi, "Hoffai'r pwyllgor ddiolch i chi am eich gwaith wrth wneud y tu allan i'r pafiliwn bowls yn fwy cyfforddus a deniadol i'n grwpiau ac aelodau'r gymuned.

"Bu'n bleser eich cael chi yn Nyfaty ac rydym wir yn gwerthfawrogi'ch cefnogaeth."

Meddai'r Cynghorydd Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Iechyd a Lles, "Rwy'n falch iawn bod pwyllgor y clwb bowls yn fodlon iawn ar y canlyniad.

"Mae'r Tîm NEAT wedi ennill clod dros y blynyddoedd ac maent yn gwneud gwaith gwych wrth wella ein cymunedau."

Am fwy o wybodaeth am Bafiliwn Bowls Dinasyddion Hŷn Dyfaty, ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/pafiliwnbowlsdinasyddionhyndyfaty

Wedi'i bweru gan GOSS iCM