Chwilio'r wefan
English
Group of people

Staff a Chyfrifoldebau'r Uned Ysgolion a Llywodraethwyr

Mae'r Uned Ysgolion a Llywodraethwyr yn y Ganolfan Ddinesig yn Abertawe ac mae'r Uned yn rhoi cymorth i 1449 o lywodraethwyr ar 93 o gyrff llywodraethu.

Mae swyddi gwag bob amser ar gyfer llywodraethwyr ysgol ac rydym yn awyddus i glywed gan bobl sydd â diddordeb mewn bod yn llywodraethwyr ysgol.

Mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys:

 • Gwneud trefniadau i sicrhau bod cyrff llywodraethu'n cael eu sefydlu ac yn gweithredu'n unol â gofynion deddfwriaethol. 
 • Cynghori ar gymhwysedd pobl i wasanaethu ar gyrff llywodraethu ac ethol/penodi i gategorïau amrywiol llywodraethwr. 
 • Paratoi cyngor i lywodraethwyr ar newidiadau mewn deddfwriaeth, materion polisi a phwyntiau o ddiddordeb. 
 • Darparu llinell gymorth i lywodraethwyr sy'n ceisio cyngor yn ystod oriau swyddfa. 
 • Cynllunio a gweinyddu rhaglen hyfforddi'r llywodraethwyr.

Bydd pob aelod o'r Uned Ysgolion a Llywodraethwyr yn derbyn ymholiadau ar bob agwedd ar gyfrifoldebau'r Uned a byddant yn gwneud eu gorau i'ch helpu gyda'ch ymholiadau. Isod, ceir aelodau'r Uned Ysgolion a Llywodraethwyr sy'n ymdrin â materion cyrff llywodraethu: 

Kate PhillipsHead of School Support Unit

Yn ogystal â rhoi arweiniad ar weithdrefnau cyrff llywodraethu a gweinyddu'r rhaglen hyfforddi llywodraethwyr, mae nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau eraill gan yr Uned Ysgolion a Llywodraethwyr. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • Derbyn Disgyblion i Ysgolion 
 • Dalgylchoedd Ysgolion 
 • Gwahardd Disgyblion 
 • Prydau Ysgol am Ddim/Grantiau Dillad 
 • Trwyddedau Perfformio Disgyblion 
 • Materion lles disgyblion 
 • Cynllun Llaeth Ysgol 
 • Tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau 
 • Dyddiadau cau HMS 
 • Cludiant disgyblion

Mae'r staff canlynol hefyd yn aelodau o'r Uned Ysgolion a Llywodraethwyr:

Claire AbrahamSchool and Governor Support Officer
Gemma WynneGovernor Support Officer
Agnieszka MajewskaGovernor Support Assistant
Christine WilliamsAdministrative Assistant
Sue IngmireAdministrative Assistant
Melissa TaylorAdmissions Officer
Poonam MadaharAdmissions Assistant
Nicola JamesAdmissions Assistant
Simon JonesAdministrative Assistant
Carmen NewmanInclusion Officer
James CravenAssistant Inclusion Officer
Lisa CollinsChild Protection and Safeguarding Officer
Wedi'i bweru gan GOSS iCM