Chwilio'r wefan
English

Y cyngor ar fin recriwtio prentisiaid newydd

Mae Tîm Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch recriwtio prentisiaid flynyddol yr wythnos hon - ac mae 16 o leoedd ar gael.

Apprentices210219

Daw hyn â nifer y prentisiaid sydd ar lyfrau'r tîm i 74. Maent yn dysgu crefftau a fydd o fantais iddynt ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol.

Bydd y recriwtiaid hyn yn hyfforddi am bedair blynedd wrth i'r cyngor ddatblygu cenhedlaeth newydd i seiri, plymeriaid, trydanwyr, plastrwyr a phersonél aml-grefft.

Byddant yn gweithio ar brosiectau fel adeiladu ysgolion newydd o safon ac adeiladu tai cyngor ynni effeithlon.

Byddant yn gweithio ar gynlluniau allweddol fel sicrhau bod cartrefi cyngor presennol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Meddai'r Cyng. Jen Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae'r swyddi hyn yn rhoi profiad amhrisiadwy i ymgeiswyr llwyddiannus yn y gweithle."

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Rwy'n annog prentisiaid y dyfodol i gyflwyno cais am y rolau newydd hyn. Mae gennym enw da am hyfforddiant o'r radd flaenaf ac am gynhyrchu crefftwyr o safon."

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 8 Mawrth a phenodir yr ymgeiswyr llwyddiannus yn yr haf ar ôl iddynt sefyll prawf cymhwyster, prawf sgiliau, cyfweliad dros y ffôn a chyfweliad wyneb yn wyneb.

Mae dwy brentisiaeth arall yn cael eu hysbysebu hefyd - ar gyfer rolau yn nhîm parciau arbenigol y cyngor.

Llun: Prentisiaid gwaith saer Cyngor Abertawe, o'r chwith, Iestyn Crocker, Jay Davies a Sean Dowey.

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM