Chwilio'r wefan
English

Cadair olwyn arbenigol yn newid bywyd Josh yr ymgyrchydd

Pan oedd Josh Davies yn 19 oed derbyniodd gadair olwyn arbenigol sy'n ei gefnogi i sefyll.

Josh_Davies

Mae hyn wedi newid ei fywyd er gwell mewn cynifer o ffyrdd, mae eisiau i bobl eraill dderbyn yr un cyfle.

Mae Josh, sydd bellach yn 26 oed, yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Adnoddau Bro Tawe, sy'n wasanaeth ar gyfer pobl ag anableddau a gynhelir gan Gyngor Abertawe.

Mae ef a defnyddwyr gwasanaeth eraill, yn ogystal â'u teuluoedd a staff yn Narpariaeth Gwasanaethau i Oedolion Abertawe, wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglen o'r enw 'Eiliadau Hudol' sy'n cael ei chefnogi gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Y nod yw rhannu straeon fel y gallant ddysgu gyda'i gilydd, gwella arferion a deall sut brofiad yw bod mewn esgidiau rhywun arall.

Josh_Davies2

Pan gymerodd Josh ran, siaradodd am sut safodd am y tro cyntaf wyth mlynedd yn ôl a sut mae hyn wedi arwain at nifer o gyfleoedd i wneud pethau nad oedd wedi eu gwneud o'r blaen.

Esboniodd, "Pan gefais y gadair hon roedd e fel cael corff hollol newydd."

"Rydw i'n cymryd rhan mewn dosbarthiadau coginio ar ddydd Mawrth, ac rydw i'n gallu eu gwneud yn sefyll - es i o allu gwneud 20% o'r pethau yr oedd angen i fi eu gwneud, i 80%.

Er bod angen cymorth arnaf o hyd ar gyfer rhai pethau mae'n cymryd y pwysau oddi ar yr athro sy'n fy nghefnogi. Mae'n cymryd y pwysau oddi ar fy rhieni hefyd."

Ar ôl i Josh, sydd bellach yn gweithio yn yr ystafell TG ac argraffu yn y ganolfan adnoddau, adrodd ei hanes fel rhan o 'Eiliadau Hudol', cafodd ei wahodd i fod yn hyfforddwr er mwyn helpu staff i archwilio pŵer adrodd straeon.

"Bellach, fy swydd yw dangos i bobl sut brofiad yw bod yn fy esgidiau i ac i ddarbwyllo cynifer o bobl ag sy'n bosib y byddai o fodd i bobl â phroblemau iechyd gwahanol," meddai.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Iechyd a Lles, "Mae'r rhaglen Eiliadau Hudol yn esiampl wych o sut yr ydym yn cynnwys ein defnyddwyr gwasanaeth er mwyn gwella'r hyn rydym yn ei wneud.

"Mae Josh yn ddyn ifanc anhygoel sy'n defnyddio'i brofiadau er mwyn helpu i wella bywydau pobl eraill." 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM