Chwilio'r wefan
English

Cyngor a chadwraethwyr yn cydweithio ar raglen bioamrywiaeth newydd

Mae Cyngor Abertawe a'r grŵp amgylcheddol Save Swansea's Trees yn cydweithio ar gynllun er mwyn hybu bioamrywiaeth y ddinas mewn ymateb i adeiladu arena ddigidol y ddinas.

Bydd y cynllun yn helpu i liniaru gwaith i waredu coed sy'n sefyll ar faes parcio'r LC lle bydd yr arena a'r cyfleusterau cysylltiol, megis parcdir arfordirol, yn cael eu hadeiladu'n fuan. Bydd cyfanswm nifer y coed yn Abertawe'n cynyddu.

Mae swyddogion y cyngor yn creu strwythur y rhaglen amgylcheddol gynaliadwy newydd gyda mewnbwn gan aelodau'r grŵp ac elusen y DU Coed Cadw, sy'n cydweithio â'r grŵp.

Bydd partïon eraill â diddordeb hefyd yn cael eu gwahodd i ddylanwadu ar ddatblygiad a chyflwyniad y rhaglen.

Ar ran Save Swansea's Trees, derbyniodd dau o'r aelodau, yr Athro Mary Gagen a Deborah Checkland, Wobr Coed Cadw - Gweithredu yn y Gymuned dros Goed Stryd 2018 yn ddiweddar yn ystod digwyddiad mawreddog yn Alexandra Palace, Llundain, a gynhaliwyd gan y darlledwr Clive Anderson.

Dyfarnwyd y wobr i gydnabod sut roedd y grŵp wedi amddiffyn a dathlu'r coed ar strydoedd eu dinas, addysgu'r cyhoedd am goed a chynyddu eu gwerthfawrogiad, yn ogystal â chynnwys y cyngor er mwyn sefydlu perthynas waith gadarnhaol.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Rydym yn ceisio gwneud Abertawe'n ddinas werdd ac mae gennym nodau cyffredin â Save Swansea's Trees a Choed Cadw."

Meddai Deborah Checkland, o Save Swansea's Trees, "Pleser oedd derbyn y Wobr Gweithredu yn y Gymuned dros Goed Stryd gyntaf un - anrhydedd mawr, ac mae'n bleser gweithio gyda Chyngor Abertawe er mwyn gwella glasu a bioamrywiaeth lleol."

Mae'r rhan fwyaf o goed maes parcio'r LC yn cael eu symud i'w hailddefnyddio wrth i waith adeiladu'r arena gychwyn eleni. O ganlyniad i drafodaeth am y defnydd gorau o'r cyllid hwnnw, bydd cyllideb a neilltuwyd yn wreiddiol ar gyfer symud rhai ohonynt bellach yn cael ei buddsoddi mewn coed newydd ar gyfer Abertawe a gweithgareddau cynnwys y gymuned fel rhan o'r rhaglen amgylcheddol gynaliadwy.

Meddai Joseph Coles, arweinydd Coed Stryd yng Nghoed Cadw, "Mae'r grŵp cymunedol wedi sicrhau ein cefnogaeth o ganlyniad i'r trafodaethau hyn i hyrwyddo gwaith i gynnwys y gymuned ymhellach."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM