Chwilio'r wefan
English

Ymgyrch ailgylchu 'Nid fan hyn' yn dechrau yn Abertawe

Daw cynlluniau i annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff cartref i rym yn Abertawe ddydd Llun 25 Chwefror.

Keep it out (black bag)

Bydd angen i breswylwyr sydd heb roi cynnig ar ddefnyddio'r gwasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd eto ddechrau gwneud y peth iawn i alluogi'r ddinas i fodloni targedau ailgylchu cenedlaethol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

O ddydd Llun, bydd swyddogion ailgylchu Cyngor Abertawe yn gweithio gydag aelwydydd nad ydynt yn ailgylchu yn ogystal â'r rhai nad ydynt yn ailgylchu fawr ddim felly gallant gynyddu swm y gwastraff maent yn ei ailgylchu.

Mae'r cynlluniau diweddaraf yn rhan o ymgyrch 'Nid fan hyn' y cyngor a chyn y casgliadau ymyl y ffordd, bydd swyddogion ailgylchu'n mynd o le i le yn monitro sachau du. Os byddant yn canfod symiau mawr o wastraff ailgylchadwy pan gaiff y sach ddu ei hysgwyd, bydd y swyddogion ailgylchu'n cysylltu ag aelwydydd ynghylch sut i ailgylchu.

https://www.abertawe.gov.uk/nidfanhyn

Wedi'i bweru gan GOSS iCM