Chwilio'r wefan
English

Rhybudd o gynnig i herio cynllun gwastraff ymbelydrol

Disgwylir i gynghorwyr yn Abertawe herio unrhyw bosibilrwydd y caiff cyfleuster gwastraff ymbelydrol ei leoli yn ardal Bae Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe

Disgwylir i gynghorwyr yn Abertawe herio unrhyw bosibilrwydd y caiff cyfleuster gwastraff ymbelydrol ei leoli yn ardal Bae Abertawe.

Bydd rhybudd o gynnig brys i'w drafod yn ystod cyfarfod y Cyngor Llawn ar 28 Chwefror, yn galw ar Radioactive Waste Management (RWM) i ohirio trefnu digwyddiad ymgynghori am y syniad yn Abertawe fis nesaf.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Rydym yn pryderu'n fawr dros oblygiadau cynlluniau RWM i drefnu cyfarfod yma am leoliadau posib yn ardal Bae Abertawe lle gallent greu tomen ar gyfer gwastraff ymbelydrol.

"Fel asiantaeth llywodraeth y DU sy'n gweithio ar gyfer yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol rydym wedi synnu nad yw'r cyngor wedi derbyn galwad gwrteisi gan RWM i roi gwybod i ni eu bod yn trefnu cyfarfod ymgynghori yn Abertawe am y syniad o leoli'r math hwn o gyfleuster gwastraff yn agos at ein cymunedau.

"O ymateb preswylwyr lleol ar-lein ac yn y cyfryngau, mae'n amlwg i ni bod consensws cryf yn lledaenu ar draws de-orllewin Cymru na fydd croeso i wastraff ymbelydrol yn ein plith."

Mae'r rhybudd o gynnig yn cydnabod nad yw'r ardal wedi cael ei nodi fel safle posib, ond mae'n ychwanegu bod teimlad anesmwyth eang ymhlith y cyhoedd bod cyfarfod cyhoeddus i ystyried lleoli'r ddau safle yng Nghymru yn cael ei gynnal yn Abertawe.

Mae'n dweud, "Mae'r cyngor yn gwrthwynebu'r cynnig gan Radioactive Waste Management (RWM), i gynnal digwyddiad ymgynghori yn Abertawe yn gryf, ac wedi'i siomi bod y penderfyniad wedi cael ei wneud heb ymgynghori â Chyngor Abertawe neu ei hysbysu o fwriad y cwmni.

"Mae'r cyngor yn gwrthwynebu sefydlu unrhyw Gyfleuster Gwaredu Daearegol yn Ninas a Sir Abertawe."

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y Rhybudd o Gynnig Brys yn gofyn i Arweinydd y Cyngor ysgrifennu at y Prif Weinidog ac i Lywodraeth Cymru er mwyn cofrestru gwrthwynebiad y cyngor i leoli Cyfleuster Gwaredu Daearegol ar gyfer gwastraff ymbelydrol yn ardal Cyngor Abertawe.

Byddai hefyd yn gadael i'r cyngor ymuno ag unrhyw gyngor arall yng Nghymru neu'r DU er mwyn gwrthwynebu'r cynigion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM