Chwilio'r wefan
English

Hwyl gyda Chrefftau i Blant | 24 Gorff

Gweithdy Crefft

Crafty Fun for Children | 24 Jul IMG_0074-13.jpg
24 Gorff 2019
11.30AM. Gorffen 3.30pm
Castell Ystumllwynarth

Ymunwch â ni am weithdy crefft yn y castell a gwnewch eich coron, eich tiara tywysoges, eich bathodyn neu'ch llyfrnod canoloesol eich hun.

Galwch mewn unrhyw bryd rhwng 11.30am a 3.30pm.

Addas i blant 3 - 11 oed.

£1 y plentyn | Mae cost mynediad arferol yn berthnasol.

Rhaid i rieni aros gyda'u plant yn ystod y sesiwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM