Chwilio'r wefan
English
SLF key

Gŵyl Ddysgu Abertawe

Gŵyl Ddysgu Abertawe 1-6 Ebrill 2019 Hwyl, Am Ddim ac i Bawb

Swansea Learning Festival logo 2019

Swansea at 50 logo (gold)Mae dros 200 o ddigwyddiadau am ddim bellach wedi'u trefnu fel rhan o ŵyl fawr ledled y ddinas sy'n arddangos a dathlu dysgu ar gyfer pob oedran ar draws Abertawe o 1-6 Ebrill. 

Cynhelir y digwyddiadau cyffrous sy'n darparu ar gyfer pob diddordeb, oedran a gallu mewn lleoliadau dysgu traddodiadol megis llyfrgelloedd, ysgolion ac amgueddfeydd ond hefyd mewn rhai lleoliadau mwy anarferol, gan gynnwys y Quadrant, Sgwar y Castll, traeth Abertawe a'r Bar Gwîn Heb Arwydd (No Sign Wine Bar) ymhlith eraill.

Bydd meysydd dysgu yn cynnwys celf a chrefft, iechyd a lles, chwaraeon a gwyddoniaeth, technoleg a chyfryngau, barddoniaeth, cyfleoedd entrepreneuraidd, cefnogaeth busnes a sgiliau cyflogadwyedd i enwi ychydig.Bydd themâu 'Arloesi, Cynhwysol ac Entrepreneuraidd' yr ŵyl yn cael eu hadlewyrchu trwy gydol y dathliadau.

Dewch i'n Ddydd Rhagolwg am Ŵyl Ddysgu Abertawe ar 19 Mawrth!

Heddiw yw 26 Maw 2019
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
9.00AM. Open Term Time only. Monday to Friday 9am to 8pm; Saturdays 9am to 5pm.
Sefydlwyd yn 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru yn cefnogi ac yn ymchwilio gweithgareddau'r Brifysgol ac yn hyrwyddo cysylltiadau gyda'r gymuned ehangach.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
9.00AM. Tan 8pm
Sefydlwyd yn 1973, mae Llyfrgell Glowyr De Cymru yn cefnogi ac yn ymchwilio gweithgareddau'r Brifysgol ac yn hyrwyddo cysylltiadau gyda'r gymuned ehangach.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Gorseinon
9.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Ymunwch â'n grŵp anffurfiol a chyfeillgar i wella'ch sgiliau siarad Cymraeg!
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
9.30AM. Tan 10.30am
Cynigir sesiynau blasu dechreuwyr Cymraeg gyda gweithgareddau hwyliog.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
9.30AM. Tan 10.30am
Gweithdy creu papur gyda Wild Plant Paper
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
9.30AM. Tan 10.45am
Instagram am fusnes gyda Three.co.uk
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
1 Ebrill 2019
Canol y ddinas
10.00AM. Trwy'r dydd.
Gweithgareddau celf am ddim ar gyfer pob gallu yn ein oriel stiwdio symudol. A gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd ar y gweill y gall pobl gymryd rhan ynddo.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
10.00AM. Tan 12pm
Pam dewis dod yn warchodwr plant cofrestredig?
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
10.00AM. Throughout the day
Oriel Stiwdio Symudol yn Sgwar y Castell.
1 Ebrill 2019
Canolfan Ddinesig
10.00AM. Tan 12pm
Sesiwn am ddim
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
10.00AM. Tan 12pm
Sesiwn Gwybodaeth Gwarchodwyr plant gyda Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Abertawe.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Townhill
10.00AM. 2 awr.
Galwch heibio Llyfrgell Townhill am fwy o wybodaeth.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
10.30AM. Tan 3.30pm
Gweithdy beiciau - Gweithdy sylfaenol mewn cynnal a chadw beic.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
10.30AM. Tan 3.30pm.
Taith dywys o Gŵyr sy'n cynnig gwybodaeth am sgiliau awyr agored a datblygu gyrfa mewn addysg awyr agored ac antur.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
11.00AM. Tan 12.15pm
Defnyddio Facebook am fusnes gyda Three.co.uk
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
11.00AM. Tan 11.30am
Perfformiad yn Sgwar y Castell am agoriad Gwyl Ddysgu Abertawe.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
11.00AM. Tan 12pm
Gweithdy creu papur.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
11.00AM. Tan 1pm
Cyflwyniad i ddylunio gwisgoedd a dysgu dulliau arloesol o fynd ati i dda.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
12.00PM. Tan 2pm
Gwybodaeth a Chymorth Cyflogadwyedd oddi wrth mentoriaid Gweithio Abertawe
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
12.30PM. No session on Wednesday, 3rd April.
Ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed sydd â ddiddordeb mewn ddarganfod mwy am gyfleoedd hyfforddi yn Abertawe.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
12.30PM. Tan 4pm Llun, Mawrth, Iau a Gwener
Sesiynau galw heibio Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant @ Info-Nation
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Treforys
12.30PM. Tan 2.30pm.
Cysylltwch â'r llyfrgell am fwy o wybodaeth - 01792 516770, neu DACE ar 01792 602211.
1 Ebrill 2019
Canolfan Ddinesig
1.00PM. 2 awr.
Gweithdy Rhagarweiniol i Ddatblygiad We gyda Technocamps.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
1.00PM. Tan 3pm
Bydd y gweithdy yn caniatáu i'r cyfranogwyr greu'r effeithiau sain ar gyfer clip ffilm fer.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
1.00PM. Tan 3pm
Bydd y gweithdy yn caniatáu i'r cyfranogwyr greu'r effeithiau sain ar gyfer clip ffilm fer.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Penlan
1.00PM. Tan 5.00pm.
Dysgwch sut i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronnau o wefan y llyfrgell.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
1.00PM. Tanl 3pm
Creu gemwaith gyda gleiniau gyda'n tiwtor o'r Wasanaeth Dysgu Gydol Oes.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
1.15PM. Tan 2.15pm
LinkedIn @ Three.co.uk
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Penlan
1.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp crosio a gwau.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Ystumllwynarth
1.30PM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Tylino babanod ac ioga i fabanod gyda Chymraeg i blant. Grŵp tylino babanod/ioga i fabanod dwyieithog sy'n cyflwyno'r Gymraeg i'ch baban. Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, magu hyder neu ddysgu ymadroddion Cymraeg i'w defnyddio gyda'ch baban.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell St Thomas
1.30PM.
Ydych chi'n hoffi gwnïo, gwau neu grosio? Hoffech chi gwrdd â ffrindiau newydd a chael paned a sgwrs wrth i chi ymlacio neu ddysgu sgil newydd?
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i ymuno yn yr hwyl - gemau megis Scrabble, gwyddbwyll a llawer mwy.
1 Ebrill 2019
Llyfrgell Cilâ
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n grefftwr geiriau brwd? Os hoffech chi gymryd rhan, gofynnwch i'r staff am fanylion. Rhaid cofrestru oherwydd y bydd lleoedd yn brin.
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
2.00PM. Tan 3.30pm
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Paula
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
2.30PM. Tan 3.30pm
Defnyddio Google am Fusnes gyda Three.co.uk
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
3.45PM. Tan 5.15pm
Hela am Swydd yn Ddigidol gyda Three.co.uk
1 Ebrill 2019
6.00PM. 1 awr.
Sesiwn Ragflas Reiki: Gallwch gael mwy o wybodaeth a rhoi cynnig ar sesiwn ragflas Reiki a rhoi hwb i'ch lles!
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
6.15PM. Tan 8.15pm
Clwb Ieuenctid Wythnosol Evolve@Gorseinon
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
6.15PM. Tan 8.45pm
Clyb Ieuenctid Wythnosol Evolve@Townhill
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
6.15PM. Tan 8.45pm
Clwb Ieuenctid Wythnosol Evolve@Stadwen
1 Ebrill 2019
Lleoliad arall
6.15PM. Tan 8.45pm
Clwb Ieuenctid Wythnosol Evolve@Blaenymaes
Wedi'i bweru gan GOSS iCM