Chwilio'r wefan
English

Mwy na 200 o ddigwyddiadau am ddim ar gyfer yr Ŵyl Ddysgu gyntaf

Cynhelir mwy na 200 o ddigwyddiadau am ddim mewn cymunedau ledled Abertawe ar ddechrau'r mis nesaf yn ystod gŵyl wythnos o hyd a fydd yn arddangos ac yn dathlu dysgu i bob oed.

Bony_learning

O 1 Ebrill tan 6 Ebrill eleni, bydd rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau yn darparu ar gyfer diddordebau o bob math gan gynnwys celf, crefft a cherddoriaeth, iechyd a lles, chwaraeon a gwyddoniaeth, technoleg a'r cyfryngau, barddoniaeth, cyfleoedd entrepreuneuraidd, cefnogaeth fusnes a sgiliau cyflogadwyedd.

Nod Gŵyl Ddysgu gyntaf Abertawe yw arddangos y cyfleoedd dysgu niferus sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion a chynyddu cyfranogiad.

Fe'i llwyfennir gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe ynghyd â'i bartneriaid a dwsinau o grwpiau cymunedol, ysgolion, clybiau a sefydliadau sydd wedi cofrestru i gymryd rhan.

Ddydd Mawrth 19 Mawrth, cynhelir digwyddiad lansio yn y YMCA ar Heol San Helen lle gall pobl ddysgu am y rhaglen, cofrestru ar gyfer digwyddiad neu roi cynnig ar un o'r gweithgareddau rhagflas.

Bydd y brif ŵyl yn dechrau gyda digwyddiad lansio yn Sgwâr y Castell ar 1 Ebrill a fydd yn cynnwys ysgolion lleol, a chynhelir digwyddiadau eraill ar y diwrnod hwnnw yn y Cwadrant ac mewn lleoliadau cymunedol ar hyd a lled Abertawe.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Mae ein Tîm Gwasanaethau Dysgu Gydol Oes wedi partneru sefydliadau a chlybiau ar lawr gwlad ledled Abertawe i sicrhau y bydd rhywbeth i bawb yn ystod yr wythnos.

"Mae hon yn rhaglen amrywiol iawn sy'n dangos y cyfleoedd niferus sydd ar gael i bobl o bob oed ddysgu sgiliau newydd a datblygu eu doniau.

"Bydd gweithgareddau'n cynnwys sesiynau rhagflas rhyngweithiol, arddangosfeydd, arddangosiadau, dosbarthiadau, gweithdai a seminarau ac fe'u cynhelir mewn lleoliadau ledled Abertawe gan gynnwys y cymunedau pellennig fel ei bod yn hygyrch i bawb gyda digwyddiadau ar neu ger eu stepen drws .

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: www.abertawe.gov.uk/article/48616/Gwyl-Ddysgu-Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM