Chwilio'r wefan
English

Rhaglen arloesol yn denu diddordeb o Singapôr

Mae gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal o Singapôr yn ymweld ag Abertawe'r wythnos hon i ddysgu mwy am raglen arloesol sy'n cefnogi cymunedau yn Abertawe i ddod yn gryfach, yn fwy diogel ac yn fwy cysylltiedig.

LACs_visit

Maent hefyd yn rhannu gwybodaeth am rai arferion arloesol o ran iechyd a gofal yn Singapôr.

Mae'r cynrychiolwyr yn Abertawe i edrych ar Gydlynu Ardaloedd Lleol i weld sut mae'n gweithio ac a oes modd ei wneud dramor.

Cyngor Abertawe oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i dreialu'r cynllun ar ôl iddo gyflogi 3 Chydlynydd Ardal Leol yn 2015.

Maent wedi gwneud argraff mor gadarnhaol ar y ddinas, mae'r tîm bellach wedi tyfu i 11 ac yn gweithredu mewn rhan fawr o'r ddinas.

Mae gan y Cydlynwyr Ardaloedd Lleol frîff ataliol eang sy'n cynnwys cerdded gyda phobl i ddatblygu sgiliau a syniadau i osgoi problemau trwy ddod o hyd i atebion rhyngddibynnol a chynaliadwy i heriau pob dydd, a nodi cyfleoedd i weithio gyda phobl leol i feithrin cymdogaethau sy'n fwy croesawgar, yn fwy cysylltiedig ac yn fwy actif.

Maent hefyd yn cadw llygad am bobl a allai fod yn unig ac yn eu helpu i gysylltu ag eraill fel y gallant fyw bywydau cryfach, iachach a mwy annibynnol.

Meddai'r Cyng. Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, "Mae'r holl adborth a thystiolaeth rydym wedi eu derbyn yn dangos bod yr ymagwedd hon yn gweithio.

"Mae awdurdodau Singapôr yn ystyried mabwysiadu'r model gwaith hwn ac argymhellwyd iddynt ymweld â Rhwydwaith Cydlynu Ardaloedd Lleol y DU oherwydd y gyfranogaeth bartneriaeth sylweddol rydym wedi'i datblygu yma, a'r ffordd rydym wedi'i chyflwyno'n llwyddiannus.

"Rydym wrth ein boddau i'w croesawu a thrafod sut mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn gweithio i ni, gan roi'r cyfle iddynt weld ychydig o Abertawe ar yr un pryd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM