Chwilio'r wefan
English

The Proclaimers

Mae wedi bod yn 32 o flynyddoedd ers i'r efeilliaid o'r Alban, Craig a Charlie Reid, sef The Proclaimers ddod i'r amlwg.

The Proclaimers
1 Medi 2019
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £36.50

Buy Tickets Button Welsh

Mae wedi bod yn 32 o flynyddoedd ers i'r efeilliaid o'r Alban, Craig a Charlie Reid, sef The Proclaimers ddod i'r amlwg. Ers hynny, mae eu hapêl barhaol ar draws cenedlaethau wedi ennill troedle lle mae cerddoriaeth bop, gwerin, newydd wedd a phync yn gwrthdaro wrth i onestrwydd emosiynol, tân gwleidyddol, ffraethineb a chyd-ganu aflafar eu caneuon a'u teithio helaeth wedi swyno a diddanu cefnogwyr ar draws y byd.

Maent hefyd wedi bod yn ysbrydoliaeth i sioe gerdd, y ddrama a'r ffilm 'Sunshine on Leith'. Bu'r sioe gerdd yn teithio ledled y DU am y pedwerydd tro rhwng mis Ebrill a Mehefin y llynedd, gyda'i chynhyrchiad mwyaf hyd yma gan West Yorkshire Playhouse. Roedd 2018, hefyd yn nodi 30 mlynedd ers i'r albwm Sunshine On Leith gael ei ryddhau, ac ym mis Awst, ychwanegodd The Proclaimers at eu casgliad gwych o ganeuon wrth iddynt ryddhau eu 11eg albwm stiwdio, 'Angry Cyclist' .

Yn dilyn eu taith ar draws y DU y llynedd lle gwerthwyd pob tocyn, bydd The Proclaimers yn ôl ar y ffordd eleni gyda ymddangosiadau yn Reykjavik a Singapôr, cyn teithio i Seland Newydd ac Awstralia, ac yna nifer o wyliau dros yr haf.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM