Chwilio'r wefan
English

Porslen hanesyddol Abertawe'n ysbrydoli artist rhyngwladol

Mae gan drysor hanesyddol o gefndir diwydiannol Abertawe fywyd newydd - diolch i artist o'r Swistir.

RuthiPlate110319

Mae Andreas Rüthi, a aned yn Zurich, wedi cynhyrchu gweithiau newydd wedi'u hysbrydoli gan eitemau o lestri Abertawe o'r 19eg ganrif.

Roedd y llestri bwrdd enwog, gyda dyluniadau lliwgar, yn eu hanterth dan berchennog busnes Lewis Weston Dillwyn. Ym 1810 cymerodd berchenogaeth ar fusnes a sefydlwyd fel Crochendy'r Cambrian yn y 1760au.

Mae Rüthi, sy'n 62 oed, yn arddangos rhai o'i baentiadau a ysbrydolwyd gan Abertawe yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas.

Meddai, "Fe wnes i fwynhau cyfnod preswyl yn yr oriel yn 2017, a chyda hynny, fynediad i'w llyfrgell, i'w harchif, i'w hadran adfer a'i chasgliad porslen.

"Roedd y platiau gwreiddiol o Abertawe a Nantgarw, ger Caerdydd, yn ysbrydoliaeth wirioneddol i mi wrth i mi weithio tuag at gyfres o baentiadau ar raddfa fawr a oedd yn diffinio fy nghyfnod yno."

Mae ei arddangosfa o baentiadau mawr - Platiau Papur a Phorslen Gwenwynig - bellach i'w gweld yn arddangosfeydd y Glynn Vivian am y tro cyntaf. Mae hefyd yn cynnwys brasluniau llai a rhai darluniau hŷn o fywyd llonydd gan Rüthi, ynghyd â chwe llun a ddewisodd yn arbennig o gasgliad yr oriel.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae gan Abertawe hanes diwydiannol gwych - ac mae gan ein crochenwyr rôl unigryw yn hynny.

"Mae'n dda gweld bod ysbryd llestri Abertawe yn parhau yng ngwaith yr artist rhyngwladol o safon, Andreas Rüthi."

Llun: Darn o waith gan Andreas Rüthi, a ysbrydolwyd gan Grochenwaith Abertawe. Lluniau gan Polly Thomas

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM