Chwilio'r wefan
English

Penaethiaid busnes y ddinas yn cael eu gwahodd i ddod i gyfarfod Brexit am ddim

Mae gan fusnesau Abertawe'r cyfle i gael y manylion diweddaraf am sut i barhau i ffynnu yn ystod Brexit.

BrexitStock

Bydd brecwast briffio ar 20 Fawrth yn amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau gan asiantaethau allweddol.

Mae'n cael ei gynnal gan Fusnes Cymru Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â thîm datblygu economaidd Cyngor Abertawe.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Rwy'n annog pobl fusnes leol i ddod i'r digwyddiad gwerth chweil hwn sydd am ddim - bydd yn cyflwyno'r cyngor gorau posibl yr adeg hon."

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth Robert Francis-Davies, "Rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac eraill i sicrhau bod dull gweithredu cyfunol a chyson ar draws llywodraeth leol Cymru wrth ymateb i Brexit."

Dywedodd Erica Morgan, o Fusnes Cymru, "Bydd y seminar hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Brexit."

Seminar Briffio Brexit - 20 Mawrth, 8am-10am, Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Penllergaer, Abertawe SA4 9NX. I gadw lle e-bostiwch invest@abertawe.gov.uk 

Cyngor ar-lein i fusnesau -  www.abertawe.gov.uk/brexit ,  www.businesswales.gov.wales/cy  

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM