Chwilio'r wefan
English

Dewch i ddathlu hanner canmlwyddiant ein dinas

Bydd Abertawe'n dathlu 50 mlynedd ers iddi dderbyn statws dinas eleni, a gall pawb ddod i ddathlu.

Swansea50_logo

Cynhelir digwyddiadau mawr a dathliadau cymunedol er mwyn sicrhau bod 2019 yn adeg fythgofiadwy.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Mae Abertawe'n ddinas Gymreig arbennig ac mae gennym gymaint i'w ddathlu ac i edrych ymlaen ato.

"Roedd 1969 yn achlysur arbennig pan roddodd y Frenhines statws dinas i Abertawe'n swyddogol, a disgwylir i 2019 fod yr un mor gyffrous.

"Ar ôl derbyn buddsoddiad gwerth cannoedd o filiynau o bunnoedd oherwydd y Fargen Ddinesig, ni fu amser gwell i edrych ymlaen at y dyfodol neu ddathlu'r gorffennol.

"Rydym am i holl gymunedau Abertawe ddod i ddathlu a threfnu eu dathliadau eu hunain a mwynhau'r digwyddiadau mawr rydym wedi'u trefnu."

Bydd lansiad Abertawe 50 yn Stadiwm Liberty ddiwrnod cyn gêm yn rownd gogynderfynol Cwpan yr FA rhwng Abertawe a Manchester City, sef y tîm ar frig yr Uwch-gynghrair. Bydd cynrychiolwyr o fusnesau, y sector twristiaeth, y celfyddydau a grwpiau cymunedol yn y digwyddiadau ddydd Gwener.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n adeg wych i ni ddathlu treftadaeth ein dinas a'i dyfodol.

"Fel rhan o'r dathliadau, byddwn yn cynnal pleidlais gyhoeddus i ddewis arwr gorau Abertawe.

"Yn ogystal â hynny, cynhelir digwyddiadau arbennig trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys cerddoriaeth gan Stereophonics, Jess Glynne a Pete Tong ym Mharc Singleton.

"Er hyn, y pethau pwysicaf yw gwahodd pobl Abertawe i ymuno yn y dathlu trwy drefnu eu digwyddiadau eu hunain, boed yn garnifal lleol, yn sioeau cymunedol neu'n bartïon stryd.

"Dylai dathliad Abertawe 50 fod yn ddathliad o Abertawe gan bobl Abertawe ar gyfer pobl Abertawe. Gall pawb ddod i ddathlu."

Dywedodd Chris Pearlman, Prif Swyddog Gweithredu clwb pêl-droed Abertawe y byddant yn ymuno yn y dathlu oherwydd newidiodd enw'r clwb o Glwb Pêl-droed Tref Abertawe i Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe o ganlyniad i Abertawe'n derbyn statws dinas.

Meddai, "Mae'r Elyrch a 'Byddin y Jacks' wedi gwneud cynnydd da ers 1969, ac wedi ennill tlysau a chreu atgofion arbennig ar gyfer ein cefnogwyr a'r ddinas.

"Bydd y gêm yn erbyn un o glybiau mwyaf pêl-droed yng nghystadleuaeth cwpan enwocaf y byd ddydd Sadwrn yn ddigwyddiad arbennig arall, a fydd yn cael ei wylio gan gannoedd o filiynau o gefnogwyr ym mhedwar ban byd.

"Byddwn yn helpu i rannu manylion dathliadau Abertawe 50 trwy gynnwys y logo ar ein sgriniau enfawr er mwyn i bawb gael gwybod mai 2019 yw blwyddyn arbennig ein dinas ni."

Meddai Dawn Lyle, entrepreneur o Abertawe a chyd-sylfaenydd y sefydliad busnes ym Mae Abertawe, 4TheRegion, "Mae ymdeimlad cynyddol o obaith ynghylch dyfodol ein dinas. Rydym am ei gadw, ei rannu a sicrhau bod pobl Abertawe'n elwa ohono.

"Fel nifer o fusnesau eraill, sail fy musnes yn Abertawe yw sgiliau, arloesedd a phersonoliaethau pobl leol. Abertawe 50 yw'r cyfle perffaith i ni ddod i ddathlu'r lle rydym ni i gyd yn ei garu ac yn ei alw'n gartref i ni."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM