Chwilio'r wefan
English

Swît A, County House, Beaufort Road, Ystad Ddiwydiannol Plasmarl

AR OSOD: Swît llawr cyntaf cynllun agored â swyddfeydd modwlar atodol, y mae mynedfa gymunedol ar y llawr gwaelod yn arwain ati.

Office - Suite A, County House, Beaufort Rd

Rhif adnabod yr eiddo: 3
Cyfeiriad: Swît A, County House, Beaufort Road, Ystad Ddiwydiannol Plasmarl SA6 8JG
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons: cysylltwch ag Andrew Cox drwy ffonio 01792 478907
Maint: 1,517 troedfedd sgwâr / 141 metr sgwâr
Pris rhentu: £16,750 y flwyddyn

Sylwadau

Swît llawr cyntaf cynllun agored â swyddfeydd modwlar atodol, y mae mynedfa gymunedol ar y llawr gwaelod yn arwain ati. Mae toiledau cymunedol, system intercom a cheblau ether-rwyd ar y safle. Mae lleoedd i barcio ar gael ar y safle.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM