Chwilio'r wefan
English

Tîm y staff yn barod i wynebu her elusennol pwll nofio

Mae mwy na 120 o bobl o 8 oed i 80 oed eisoes wedi cofrestru ar gyfer her elusennol y mis hwn ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe.

swimathon_staff

Derbyniwyd llawer mwy o geisiadau na'r llynedd eisoes ar gyfer Swimathon, sef digwyddiad nofio blynyddol mwyaf y byd i godi arian.

Bydd yn cynnwys pobl o bob cefndir, gan gynnwys plant ysgolion cynradd, myfyrwyr, cydweithwyr a phensiynwyr.

Mae digon o amser o hyd i gofrestru, oherwydd bydd tair sesiwn eleni ddydd Sadwrn 23 Mawrth, ddydd Sul 24 Mawrth a dydd Gwener 29 Mawrth.

Bydd pellterau sy'n addas ar gyfer nofwyr o bob safon, o 400m i 5k. Gall y rhai y mae'n well ganddynt her tîm ffurfio carfan gyfnewid hefyd ar gyfer y pellterau 1.5k a 5k.

Unwaith eto, bydd y staff yn cofrestru tîm, a bydd rhai o'r dysgwyr sydd wedi dysgu sut i nofio'n ddiweddar yn ymuno â nhw.

Meddai'r athrawes nofio Sophie Evans, sy'n rhan o dîm y staff, "Bydd Swimathon eleni'n codi arian ar gyfer Marie Curie a Cancer Research UK, sef elusennau sy'n bwysig i nifer o bobl. Mae'n dda i ni ddangos ein cefnogaeth trwy gymryd rhan."

Meddai Jeremy Cole, y Rheolwr Cyffredinol, "Rwy'n falch unwaith eto fod ein staff yn cofrestru tîm.

"Rwy'n dymuno'r gorau i'r holl nofwyr sy'n cymryd rhan ac rwy'n siŵr y byddant yn cael amser gwych wrth godi arian ar gyfer dwy elusen arbennig.

"Mae'n braf clywed y bydd rhai o'n dysgwyr yn cofrestru ac mae'n dangos bod Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe'n bwll nofio cymunedol sy'n cynnig lleoliad arbennig i bobl leol wella'u ffitrwydd a chymdeithasu, yn ogystal â bod yn gyfleuster y mae nofwyr o'r radd flaenaf yn ei fwynhau."

Cofrestrwch yn: Swimathon.org/participants/register neu i ddarganfod mwy am Bwll Cenedlaethol Cymru Abertawe, ewch i www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM