Chwilio'r wefan
English

Sarah yn helpu i gysylltu pobl â'r byd digidol

Mae Sarah Williams wedi lansio busnes i helpu pobl i wneud yn fawr o'r oes ddigidol - ac mae'r cyngor wedi bod yn helpu.

SarahGrant180319

Yn dilyn blynyddoedd yn gweithio i gyfrifiaduro rhwydwaith Swyddfa'r Post y DU, mae hi wedi sefydlu busnes yn Abertawe, sef Tech Connect.

Mae ei busnes yn cynnig tiwtora un i un wrth ddefnyddio dyfeisiau digidol er mwyn helpu pobl i ddeall sut i ddefnyddio'u cyfrifiaduron, eu tabledi, eu gliniaduron a'u ffonau clyfar.

Meddai, "Mae gan lawer o bobl ddyfeisiau drud, ond nid yw pawb yn deall sut i'w defnyddio. Yn gyffredinol, nid eu bai nhw yw hynny am fod y cyfarwyddiadau'n gallu bod yn gymhleth iawn a gallant fod yn aneglur."

Cefnogwyd y busnes drwy grant cychwyn busnes gwerth £750 gan Gyngor Abertawe drwy gyllideb a ddarparwyd mewn cydweithrediad ag is-gwmni Tata Steel, UK Steel Enterprise.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Pleser oedd helpu Sarah drwy ddarparu grant cychwyn busnes."

MeddaiMartin Palmer o UK Steel Enterprise, "Dyma enghraifft dda o'n rhaglen cefnogi cymunedol yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i'r gymuned."

Photo Sarah Williams gyda Swyddog Datblygu Economaidd Cyngor Abertawe, Lee Wyndham, ar y chwith, a Martin Palmer o UK Steel Enterprise.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM