Chwilio'r wefan
English

Gostwng baneri ar ôl ymosodiad yn Seland Newydd

Mae baneri wedi'u gostwng yn adeiladau Cyngor Abertawe mewn undod â Seland Newydd ar ôl ymosodiad ar ddau fosg a adawodd 50 o bobl yn farw.

Flag_cropped

Mae'r llofruddiaethau yn Christchurch ddydd Gwener wedi peri dicter ar draws y byd.

Meddai'r Cyng. Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Ni allwn beidio â chael ein brawychu gan yr ymosodiad hwn a'n heffeithio gan straeon y rhai a oedd yn rhan ohono.

"Hoffem gynnig ein cydymdeimlad diffuant i deuluoedd a ffrindiau pawb a ddioddefodd yn sgîl yr ymosodiad.

"Mae'n briodol bod y baneri'n cael eu gostwng yn adeiladau'r cyngor wrth i bobl Abertawe a de-orllewin Cymru ddangos undod â'r rhai a gollodd eu bywydau ac a anafwyd yn Seland Newydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM