Chwilio'r wefan
English

Ffordd y Brenin ar agor i fusnes wrth i staff y cyngor symud i mewn

Mae Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe wedi parhau ar agor heddiw wrth i staff y cyngor gymryd lle'r contractwr Dawnus.

Roedd busnesau'n hygyrch, traffig yn symud yn hwylus ac roedd cerddwyr yn ymweld â siopau wrth i griwiau'r cyngor fynd i'r afael â diffygion a chael gwared ar ffensys a rhwystrau nad oeddent yn hanfodol.

Bu rhai'n gweithio drwy'r penwythnos ar ôl i Dawnus - prif gontractwr ar raglen drawsnewid Ffordd y Brenin sydd werth £12 miliwn - fynd i ddwylo'r gweinyddwyr yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Tu ôl i'r llenni, ein prif ffocws yw canfod contractwr newydd cyn gynted â phosibl. Rydym am gwblhau'r cynllun adfywio hwn y mae mawr ei angen. Mae trafodaethau ynghylch contractwr newydd yn datblygu'n dda a gobeithiwn wneud cyhoeddiad yn fuan.

"Yn y cyfamser, mae staff y cyngor yn parhau i sicrhau bod y safle cymhleth, proffil uchel hwn yn ddiogel. Mae rhywfaint o waith wedi'i wneud ar ddiffygion, gan gynnwys gwaith trwsio tyllau yn y ffordd. Bydd llawer mwy i ddod yn y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

"Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd cynllun mor allweddol wrth i'r gwaith o adfywio canol ein dinas barhau a dyna pam mae peth gwaith wedi ailddechrau ar unwaith. Bydd cynnydd yn parhau."

Gwnaeth y cyngor gamu i mewn yr wythnos diwethaf pan ddaeth i'r amlwg fod Dawnus yn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Dywedodd y Cyng. Stewart, "Bydd y cynllun trawsnewidiol hwn yn gwneud Ffordd y Brenin yn addas i bobl ac yn well fyth i ddefnyddwyr y ffyrdd - mae'n hanfodol i'n cynlluniau parhaus i adfywio'r ddinas a'r economi leol.  Byddwn yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu.

"Rydym yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl. "

Llun: Staff Cyngor Abertawe'n gweithio ar brosiect adfywio Ffordd y Brenin heddiw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM