Chwilio'r wefan
English

Busnesau Cymru'n heidio i ddigwyddiad a oedd yn arddangos cyfleoedd arena Abertawe

Aeth dros 200 o fusnesau o Gymru i ddigwyddiad a oedd yn datgelu'r gwaith a gaiff ei gynnig wrth i brosiect Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £120 miliwn gael ei adeiladu.

MTBmarch7

Mae'r prif gontractwr, Buckingham Group Contracting Ltd, trwy gydweithio â Chyngor Abertawe, yn dymuno defnyddio cymaint â phosib o arbenigedd lleol a rhanbarthol.

Mae'r sgiliau y bydd eu hangen yn amrywio o waith brics i ddarparu lifft, ac o ddiogelu rhag tân i wella cynefinoedd.

Roedd manylion llawn ar gael yn y digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr i bob busnes a gynhaliwyd ddoe, lle'r oedd mynediad am ddim.

Cynhaliwyd y digwyddiad dydd gan Buckingham Group a'r cyngor, mewn cydweithrediad â chorff cefnogi'r diwydiant Dyfodol Adeiladu Cymru (DAC) a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu) Cymru. 

Meddai Steve Peake o swyddfa bersonél ITS Construction yn Abertawe, "Rydym yma heddiw i ddod i adnabod prif gontractwr y cynllun adfywio hwn. Ein nod wedyn yw defnyddio gweithwyr adeiladu lleol yn y prosiect hwn."

Meddai Mike Porter, o'r cwmni gwerthu pren a nwyddau adeiladu, Exall and Jones, "Rydym am fod yn un o gyflenwyr Cam Un Abertawe Ganolog. Rydym wedi'n sefydlu'n lleol ers dros 30 mlynedd ac rydym am fod yn rhan o'r hyn sy'n fenter leol sylweddol. Rydym yn gwmni teuluol annibynnol ac rydym yn fwy nag abl i gyflenwi prosiectau mawr fel hyn.

Cynhaliwyd y digwyddiad cwrdd â'r prynwr yn Stadiwm Liberty. Roedd yn cynnwys trafodaethau rhwng busnesau ac arddangoswyr, a chyfarfodydd un i un a drefnwyd ymlaen llaw.

Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn cyflwyno arena dan do i 3,500 o bobl, parc arfordirol, plaza, pont dirnod, maes parcio, tai a safleoedd masnachol ar safle allweddol yng nghanol y ddinas.

Disgwylir i elfennau arena dan do ddigidol a phlaza digidol Cam Un Abertawe Ganolog gael eu hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn. Rhagwelir y bydd y Fargen Ddinesig sy'n rhaglen i fuddsoddi mewn 11 o brosiectau trawsnewid ledled de-orllewin Cymru, yn rhoi hwb gwerth £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol.

Elfennau eraill y disgwylir iddynt gael ei hariannu'n rhannol gan y Fargen Ddinesig yw'r pentref digidol ar gyfer busnesau technolegol ar Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe, pentref blychau ac ardal arloesedd i gwmnïau newydd yng nghampws newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM