Chwilio'r wefan
English

Lleoliad glan môr y seren Leon Britton yn cael ei gymeradwyo

Mae cais i ehangu cyn-leoliad glan môr 360 Abertawe wedi cael ei gymeradwyo, gan roi dyfodol disglair i'r adeilad hwn sydd mewn lle delfrydol.

BeachfrontCafe140818

Yn ôl y cais cynllunio a gymeradwywyd gan gynllunwyr Abertawe, bwriedir estyn ochr yr adeilad sy'n wynebu'r Mwmbwls a'r cefn.

Cyflwynwyd y cynlluniau gan Hole Britton Ltd, sy'n bartneriaeth rhwng cyn-seren yr Elyrch, Leon Britton, a brawd a chwaer o Abertawe, Ryan a Lucy Hole.

Bydd yr adeilad, a fydd yn agor yn yr haf, yn cynnig prif fwyty â bar a lolfa bar-gaffigydag ardal i gŵn, cyntedd newydd ac ardal eistedd awyr agored wedi'i hehangu.

Bydd toiledau cyhoeddus, toiledau i gwsmeriaid a chyfleuster Changing Places ar gyfer y rheiny ag anabledd.

Bydd academi chwaraeon, a fydd yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon, yn hen storfa cyfarpar y safle.

Enw'r lleoliad fydd 'Seven' er mwyn anrhydeddu'r rhif a oedd yn ymddangos ar hen grysau'r chwaraewr pêl-droed. Bydd yn cymryd lle cyn-adeilad Caffi 360.

Mae cais cynllunio'r bartneriaeth, a gymeradwywyd gan gynllunwyr y ddinas ddydd Mercher 13 Mawrth, yn dilyn gwaith y cyngor i chwilio am weithredwr newydd ar gyfer y lleoliad a gafodd ei adael yn wag ar ôl i'r tenant blaenorol benderfynu peidio ag adnewyddu'r brydles.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth,  "Bydd y trawsnewidiad yn anhygoel. Mae 'Seven' yn fuddsoddiad gwych yn nyfodol Bae Abertawe; bydd yn denu llawer o ymwelwyr i'r rhan hon o'n dinas."

Meddai Leon Britton, "Mae caniatâd cynllunio'n golygu y gallwn barhau â'r prif waith ar y safle'n fuan. Mae lleoliad 'Seven' yn wych".

Meddai Ryan Hole, "Mae gan Lucy a finnau brofiad o gynnal bar-gaffi/bwytai, a chyda phrofiad Leon o chwaraeon lefel elît, teimlwn fod hyn yn ddelfrydol i ni. Rydym yn bwriadu creu rhywbeth y gall Abertawe ymfalchïo ynddo".

Bydd y cyngor yn parhau i fod yn berchen ar y safle a 'Seven' fydd ei denantiaid dan brydles 25 mlynedd. 

Llun: cyn-leoliad glan môr 360 Abertawe.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM