Chwilio'r wefan
English

Contractwr newydd yn barod i gwblhau'r gwaith gwerth £12m i drawsnewid Ffordd y Brenin

Disgwylir i'r gwaith i drawsnewid Ffordd y Brenin ailddechrau cyn bo hir.

Kingsway proposed layout (Potter's Wheel roundabout view)

Mae Cyngor Abertawe'n gobeithio cwblhau cytundeb â chontractwyr peirianneg sifil o Gymru sef Griffiths a fydd yn galluogi i'r gwaith gwerth £12m i drawsnewid y ffordd drwy ganol y ddinas ailddechrau'n fuan.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Mae'n newyddion gwych ein bod wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb i'r broblem ac ailgychwyn y gwaith mor gyflym ar ôl i'r prif gontractwr Dawnus alw'r gweinyddwyr.

"Rydym yn disgwyl y gall yr holl broblemau cyfreithiol, ariannol a thechnegol gael eu datrys cyn bo hir, gan alluogi Griffiths i fwrw ymlaen â'r gwaith a chwblhau prosiect Ffordd y Brenin, prosiect y mae pob un ohonom wedi bod yn edrych ymlaen ato."

Gweithredodd y cyngor pan ddaeth yn amlwg yr wythnos diwethaf fod Dawnus yn bwriadu mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ac na fyddai'n gallu cwblhau'r contract.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Griffiths oedd y contractwr yn yr ail safle ar y tendr gwreiddiol ar gyfer y gwaith ar Ffordd y Brenin.

"Rydym yn falch bod y cwmni wedi gallu ymateb mor gyflym a chadarnhaol i'r sefyllfa ac mae'r cyngor yn edrych ymlaen at weithio gydag ef er mwyn cwblhau cynllun Ffordd y Brenin cyn gynted â phosib.

"Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau y gellir cwblhau'r gwaith o fewn yr amserlen wreiddiol, ond bydd yn rhaid i Griffiths adolygu'r gwaith a datblygu rhaglen waith.

"Bydd y prosiect hefyd yn gweithio i'r gyllideb bresennol; nid ydym yn rhagweld gwahaniaeth sylweddol rhwng cyfanswm y gost wreiddiol a'r gost newydd."

Mae manylion cost derfynol cwblhau'r cynllun yn cael eu cwblhau o hyd.

Caiff trefniadau contract eu cwblhau gan gydymffurfio â rheolau'r UE (hysbysiadau VEAT) sy'n caniatáu i gontractwr gwahanol gymryd prosiect drosodd yn gyflym pan nad yw'r deiliad contract blaenorol yn gallu cwblhau'r gwaith.

Mae Prosiect Isadeiledd Ffordd y Brenin yn cynnwys gwerth £4.5m o gyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM