Chwilio'r wefan
English

52 Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu blaen dwbl ar y llawr gwaelod, lle storio ategol ar yr islawr a mynedfa a rennir yn y cefn.

Retail - 52-54 Woodfield St

Rhif Adnabod yr Eiddo: 21
Cyfeiriad: 52-54 Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe SA6 8AR
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Alun Lewis ar 01792 702800
Maint: 1,954 troedfedd sgwâr/182 metr sgwâr
Pris gwerthu: £200,000 

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu blaen dwbl ar y llawr gwaelod, gydag ardal storio ategol ar yr islawr a mynedfa a rennir yn y cefn y gellir ei chyrraedd ar hyd lôn, ynghyd ag iard.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM